Veřejná zakázka: „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1095
Systémové číslo: P18V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2018
Nabídku podat do: 22.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 453 881 297 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
13.2. Místo podání nabídek: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 8:30 až 17:00 hodinou). Nabídka musí být podána v listinné podobě nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky