Veřejná zakázka: „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1095
Systémové číslo VZ: P18V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2018
Nabídku podat do: 22.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 453 881 297 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  Ústí nad Labem, 400 96
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
13.2. Místo podání nabídek: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 8:30 až 17:00 hodinou). Nabídka musí být podána v listinné podobě nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky