Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro roky 2019 - 2020“
nadlimitní Zadáno 17.05.2018 18.05.2018 16:00
Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2018 18.06.2018 10:00
Ubytování a stravování – Kurz podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze - 2018/0050
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2018 14.05.2018 10:00
3. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 7 + střecha spoj. Chodby - 2018/0040
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2018 14.05.2018 10:00
Výkon TDI a koordinátora BOZP - Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0044
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2018 10.05.2018 10:00
Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2018 18.05.2018 10:00
„Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 16.05.2018 10:30
CD spektrometr – 2018/0039
podlimitní Hodnocení 19.04.2018 18.05.2018 10:00
PRIM Didaktické pomůcky - 2018/0036
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2018 30.04.2018 10:00
Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 27.04.2018 14:00
Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
podlimitní Zadáno 10.04.2018 26.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››