Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj pro zkoušky taveniny - 2021/0111
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Odplyňovací stanice - 2021/0110
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 29.10.2021 10:00
3D CNC měřící stroj - 2021/0100
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 29.10.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa - činnost TDI a koordinátora BOZP - 2021/0112
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 26.10.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa -2021/0108
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 26.10.2021 10:00
Protichlórová opatření - výsadba zeleně - 2021/0101
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2021 15.10.2021 10:00
Dodávky kapalného hélia pro NMR II - 2021/0109
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2021 19.10.2021 10:00
Automatický titrátor - 2021/0075
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2021 30.09.2021 10:00
Nákup propagačních předmětů z projektu U21 - Reproreg v DNS 2021/0087
nadlimitní Zadáno 07.09.2021 17.09.2021 10:00
Konzultační služby a smluvní výzkum v oblasti speciálních konstrukčních prací a zkoušek při přípravě biokompozitních materiálů - 2021/0090
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2021 16.09.2021 10:00
Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - Audiovizuální a technické vybavení pro studijní prostory v DUUL - 2021/0073
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2021 13.09.2021 10:00
GET Centrum UJEP - Dostavba laboratorního komplexu Za Válcovnou - 2021/0089
podlimitní Vyhodnoceno 25.08.2021 13.09.2021 10:00
Vybavení učeben IT technikou PF v DNS - 2021/0088
nadlimitní Zadáno 19.08.2021 30.08.2021 10:00
Univerzální frézka pro FSI II - 2021/0085
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2021 31.08.2021 10:00
Dodávka kovového nábytku pro FSI - 2021/0086
nadlimitní Zadáno 18.08.2021 30.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››