Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 02.07.2021 14:00
Systém pro mikro 3D PIV měření - 2021/0050
podlimitní Zadáno 17.06.2021 07.07.2021 10:00
HW vybavení pro KA09 v DNS - 2021/0060
nadlimitní Zadáno 16.06.2021 28.06.2021 10:00
Dodávka IT pro potřeby pracovníků PřF v DNS - 2021/0056
nadlimitní Zadáno 08.06.2021 18.06.2021 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS - 2021/0055
nadlimitní Zadáno 08.06.2021 18.06.2021 10:00
Vybavení IT pro FSE v rámci projektu U21-KI v DNS - 2021/0049
nadlimitní Zadáno 01.06.2021 18.06.2021 10:00
Licence Microsoft Select - 2021/0044
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni II - 2021/0053
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Rekonstrukce výukových prostor FUD - 2021/0022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Nákup propagačních předmětů z projektu U21 - Reproreg pro FF a FZS v DNS - 2021/0040
nadlimitní Zadáno 19.05.2021 31.05.2021 10:00
Samoobslužné výpůjční zařízení Selfcheck - 2021/0038
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 03.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu – UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder a UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru - 2021/0006
nadlimitní Zadáno 18.05.2021 25.06.2021 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0048
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 02.06.2021 10:00
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
podlimitní Zadáno 17.05.2021 03.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016