Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0153
nadlimitní Zadáno 23.09.2014 23.10.2014 11:30
Unifikace trafostanic České Mládeže, přípojka NN a rekonstrukce elektroinstalace budovy kateder - 2014/0150
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 30.09.2014 10:00
Detekční bezpečnostní brány – 2014/0148
podlimitní Zadáno 16.09.2014 08.10.2014 10:00
Vybavení technických místností chladícími jednotkami – 2014/0149
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 26.09.2014 10:00
Funkční zkoušky požárního potrubí v objektech UJEP dle ČSN 730873_2014/0127
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2014 25.09.2014 10:00
Revize požárních uzávěrů (požárních klapek vzduchotechnického zařízení) v objektech UJEP_2014/0126
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2014 25.09.2014 10:00
Dodávka pracovních pomůcek 2014/0133
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 17.09.2014 10:00
Digitální jednooká zrcadlovka; objektiv; blesk; bezdrátové rozhraní; příslušenství - 2014/0147
nadlimitní Zadáno 03.09.2014 08.10.2014 14:00
PC stanice pro správu a střih obrazových dat a videa; příslušenství + LCD - 2014/0146
nadlimitní Zadáno 03.09.2014 08.10.2014 10:00
Dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu s on-line SPE - 2014/0121
nadlimitní Zadáno 30.08.2014 29.10.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0138
nadlimitní Zadáno 26.08.2014 29.09.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0140
nadlimitní Zadáno 26.08.2014 24.10.2014 15:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0141
nadlimitní Zadáno 26.08.2014 29.10.2014 11:30
Dodávka 2 kusů laminárních biohazard boxů třídy II pro práci s cytostatiky 2014/0137
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 02.09.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0130
nadlimitní Zadáno 16.08.2014 24.10.2014 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016