Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní automobil (mobilní skenovací laboratoř) II. - 2018/0232
podlimitní Zadáno 23.11.2018 12.12.2018 10:00
Direct probe modul pro GC-HRMS Bruker, LC pumpa pro GC-HRMS Bruker, TLC chromatografie pro MS - 2018/0217
podlimitní Zadáno 22.11.2018 10.12.2018 10:00
Plastináty – 2018/0065
podlimitní Zadáno 21.11.2018 14.12.2018 10:00
Zajištění kurzu podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze – 2018/0225
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka NAS datového pole pro KI v DNS – 2018/0221
nadlimitní Zadáno 09.11.2018 22.11.2018 11:30
Dodávka notebooků pro KI v DNS – 2018/0220
nadlimitní Zadáno 09.11.2018 22.11.2018 11:30
Dodávka IT zařízení pro PřF v DNS – 2018/0228
nadlimitní Zadáno 08.11.2018 19.11.2018 11:30
Pojištění flotily vozidel UJEP – 2018/0189
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 20.11.2018 10:00
Dodávka All in One PC sestav s příslušenstvím pro FZS v DNS – 2018/0215
nadlimitní Zadáno 01.11.2018 14.11.2018 11:30
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2018/0212
nadlimitní Zadáno 31.10.2018 12.11.2018 11:30
Mobilní skenovací laboratoř pro 3D skenování 2018/0202
podlimitní Zadáno 29.10.2018 15.11.2018 10:00
Obsluha pracoviště podatelny, recepcí a PCO - 2018/0207
podlimitní Zadáno 25.10.2018 18.12.2018 10:00
Dodávka komponentů pro stavbu fotochemického reaktoru operující v UV oblasti - 2018/0199
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2018 13.11.2018 10:00
Konstruktivistické přístupy v oborových didaktikách - 2018/0208
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka 2 stolních počítačů se systémem MacOS v DNS - 2018/0201
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 02.11.2018 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016