Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
below-the-threshold Awarded 10.04.2018 26.04.2018 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop – 2018/0033
small-scale public contract Awarded 05.04.2018 20.04.2018 10:00
Pořízení MicroITC a MicroDSC – 2018/0024
above-the-threshold Awarded 04.04.2018 07.05.2018 10:00
Průtokový separátor buněk – 2018/0034
below-the-threshold Awarded 04.04.2018 04.05.2018 10:00
Vybavení Laboratoře experimentální biologie rostlin a půdní mikrobiologie – 2018/0028
small-scale public contract Awarded 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Ostraha objektu 2017/0117
small-scale public contract Awarded 27.03.2018 20.04.2018 11:00
Provedení sběru dat výzkumu „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“ - 2018/0022
small-scale public contract Awarded 28.02.2018 26.03.2018 10:00
Nákup dvoumístného osobního automobilu s nákladovým prostorem 2018/0014
small-scale public contract Awarded 22.02.2018 14.03.2018 10:00
Výstavba skleníku včetně fytotronu – 2017/0041
below-the-threshold Awarded 21.02.2018 30.04.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby skleníku včetně fytotronu – 2017/0098
small-scale public contract Awarded 21.02.2018 15.03.2018 10:00
Servis vzduchotechnických a požárních zařízení v budovách MFC a VK – 2018/0012
small-scale public contract Awarded 14.02.2018 27.02.2018 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0009
above-the-threshold Awarded 13.02.2018 28.02.2018 11:30
„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“
above-the-threshold Awarded 05.02.2018 22.03.2018 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS – 2018/0007
above-the-threshold Awarded 30.01.2018 12.02.2018 11:30
Pojištění majetku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – 2018/0005
below-the-threshold Awarded 23.01.2018 08.02.2018 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016