Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
small-scale public contract Receipt of tenders 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Systém pro mikro 3D PIV měření - 2021/0050
below-the-threshold Receipt of tenders 17.06.2021 07.07.2021 10:00
Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - projektor pro videomapping včetně výměnných objektivů - 2021/0059
small-scale public contract Receipt of tenders 16.06.2021 01.07.2021 10:00
Licence Microsoft Select - 2021/0044
small-scale public contract Evaluation 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni II - 2021/0053
small-scale public contract Evaluated 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
small-scale public contract Evaluated 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Rekonstrukce výukových prostor FUD - 2021/0022
small-scale public contract Evaluated 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Laboratorní stoly se zabudovanými zdroji a osciloskopy - 2021/0047
small-scale public contract Evaluation 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Samoobslužné výpůjční zařízení Selfcheck - 2021/0038
small-scale public contract Evaluated 19.05.2021 03.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu – UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder a UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru - 2021/0006
above-the-threshold Receipt of tenders 18.05.2021 25.06.2021 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0048
small-scale public contract Evaluated 18.05.2021 02.06.2021 10:00
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
below-the-threshold Evaluated 17.05.2021 03.06.2021 10:00
Optický emisní spektrometr - 2021/0043
small-scale public contract Evaluation 17.05.2021 01.06.2021 10:00
3D tiskárna pro FSE v rámci projektu U21-KI - 2021/0046
small-scale public contract Evaluated 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Fluorescenční mikroskop - 2021/0034
small-scale public contract Awarded 17.05.2021 28.05.2021 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››