Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dvoumístného osobního automobilu s nákladovým prostorem 2018/0014
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 08.03.2018 10:00
Výstavba skleníku včetně fytotronu – 2017/0041
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2018 09.03.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby skleníku včetně fytotronu – 2017/0098
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2018 07.03.2018 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0004
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.02.2018 23.03.2018 10:00
Servis vzduchotechnických a požárních zařízení v budovách MFC a VK – 2018/0012
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 27.02.2018 10:00
Provedení sběru dat výzkumu „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“ - 2018/0003
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 19.02.2018 10:00
Stravenky a poukázky na zboží a služby pro UJEP – 2018/0006
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 19.02.2018 10:00
„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2018 22.03.2018 10:00
Pojištění majetku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – 2018/0005
podlimitní Vyhodnoceno 23.01.2018 08.02.2018 10:00
Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026
podlimitní Vyhodnoceno 28.11.2017 05.01.2018 10:00
Přístřešky na tříděný odpad v areálu rozšířený Kampus UJEP v Ústí nad Labem – 2017/0095
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2017 07.11.2017 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0030
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Zajištění vstupu do budovy FUD a úprava komunikace - 2015/0018
podlimitní Hodnocení 04.04.2015 28.04.2015 10:00
všechny zakázky