Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování hlasových služeb mobilního operátora a poskytování hlasových služeb pro pevné telefonní linky UJEP – 2017/0067
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 11.09.2017 10:00
Výstavba venkovního amfiteátru v kampusu UJEP – 2017/0066
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 28.08.2017 10:00
Nákup služebního vozu pro potřeby vzdělávací a tvůrčí činnosti UJEP- 2017/0062
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2017 18.08.2017 10:00
Služby pro vzdělávací akci: Aktuální výzvy oborových didaktik pro praxi – 2017/0063
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2017 23.08.2017 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2017/0063
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2017 21.08.2017 10:00
Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu v Kampusu UJEP – CEMMTECH – 2017/0053
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2017 03.10.2017 10:00
Rozvoj systému správy identit UJEP - 2017/0049
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2017 07.08.2017 10:00
Zahraniční periodika – 2017/0058
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2017 21.08.2017 10:00
Služby pro vzdělávací akci: Metody práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření – 2017/0050
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2017 20.07.2017 10:00
„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ - 2017/0043
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2017 09.10.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2017/0029
nadlimitní Hodnocení 01.06.2017 07.08.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2017/0028
nadlimitní Hodnocení 01.06.2017 08.08.2017 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0030
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
všechny zakázky