Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LIDAR - laserový senzor pro dron Matrice 300 RTK a SW pro zpracování dat - 2023/0032
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 03.04.2023 10:00
Měřící přístroje technologie Writsband - 2023/0030
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 27.03.2023 10:00
Zajištění souladu PBŘ s aktuálními požadavky (EPS, ER a SCS) 2023/0011
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 22.03.2023 10:00
Upgrade antivirového řešení pro UJEP - 2023/0019
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2023 08.03.2023 10:00
Zajištění aktivního antivibračního systému a systému pro potlačení elektromagnetického pole pro mikroskop ZEISS Crossbeam 350 2023/0017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2023 07.03.2023 10:00
Výkon činnosti dozoru TDS + BOZP pro stavební zakázku Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0004
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2023 03.03.2023 10:00
Rekonstrukce evakuačního výtahu v budově K3 SKM UJEP - 2023/0005
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2023 27.02.2023 10:00
Anatomické pomůcky - 2023/0015
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2023 28.02.2023 10:00
UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2023 03.04.2023 10:00
Laboratoř FŽP - drobné přístroje - 2023/0012
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2023 21.02.2023 10:00
Laboratoř FŽP - váhy, pH metry - 2022/0181
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2023 16.02.2023 10:00
Centrifuga chlazená - 2023/0009
podlimitní Hodnocení 25.01.2023 10.02.2023 10:00
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - AV technika - 2022/0184
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2022 16.12.2022 10:00
Laboratorní stolní bioreaktor pro kultivaci mikroorganismů v uzavřeném kontrolovaném prostředí 2022/0125
podlimitní Vyhodnoceno 16.09.2022 15.11.2022 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
všechny zakázky