Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vířivoproudý defektoskop - 2019/0039
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 05.04.2019 10:00
Manipulační 6-osý robot - 2019/0043
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Vybavení laboratoře atomové a jaderné fyziky - 2019/0030
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Výstavba VŠ klub – 2019/0044
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 08.04.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Rekonstrukce prostor K1/K2 - sanace balkónů (havárie) - 2019/0023
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 21.03.2019 10:00
Pořízení sestavy dvou centrálních L3 přepínačů a souboru koncových aktivních síťových prvků – 2018/0015
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2019 12.04.2019 10:00
Audiovizuální technika a dovybavení nové budovy CBEO - 2019/0028
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 18.03.2019 10:00
Vytvoření digitální platformy Smart City - Smart Region - Smart Community - 2019/0001
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2019 08.03.2019 10:00
Revize PHP - 2019/0019
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2019 05.03.2019 10:00
Výstavba FabLab a učebny – 2019/0024
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2019 04.03.2019 10:00
Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 13.02.2019 10:00
Modely částí lidského těla – 2018/0241
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2018 07.01.2019 10:00
Dodávka a instalace záložního modulárního zdroje UPS - 2018/0231
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2018 09.01.2019 10:00
Rekonstrukce výukových prostor VIKS – laboratoře FitBrain a FocusBrain – 2018/0226
podlimitní Hodnocení 09.11.2018 28.11.2018 10:00
všechny zakázky