Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123
nadlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 16.09.2019 10:00
Klimatizační jednotka pro přesné řízení prostředí ve zvlákňovací komoře II. - 2019/0136
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 26.08.2019 10:00
Vybavení vzdělávacích a výukových prostor AV technikou – 2019/0134
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 23.08.2019 10:00
Tvrdoměr pro měření mikrotvrdosti podle Vickerse - 2019/0127
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2019 23.08.2019 10:00
Servis a opravy zdvihacích zařízení a automatických dveří – 2019/0018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2019 22.08.2019 10:00
Metalografická rozbrušovací pila - 2019/0125
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2019 21.08.2019 10:00
Nákup osobního automobilu - 2019/0128
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 20.08.2019 10:00
Rekonstrukce podlah v učebnách CN 141, 142, 143 - 2019/0112
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2019 14.08.2019 10:00
Virtuální pitevní stůl 2019/0114
podlimitní Hodnocení 24.07.2019 12.08.2019 10:00
PRIM - Didaktické pomůcky - 2019/0101
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 05.08.2019 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098 - část 1 Akustické obrazy, lamely, desky a panely
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098 - část 3 Orientační systém
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098 - část 2 Sanitární doplňky
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098 - část 4 Nábytek a vybavení interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 22.08.2019 10:00
všechny zakázky