Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení přístrojů měřících biologickou zpětnou vazbu - 2021/0131
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 13.12.2021 10:00
Ultrazvukový fantom ženské pánve - 2021/0137
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 08.12.2021 10:00
Přístroj pro nácvik stability, stoje a chůze - 2021/0136
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 08.12.2021 10:00
Dodávka mikroskopů - 2021/0138
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 08.12.2021 10:00
Mycí automat včetně zařízení pro výrobu demineralizované vody - 2021/0127
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 07.12.2021 10:00
Ultraodstředivý mlýn - 2021/0133
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2021 29.11.2021 10:00
Laboratoř mol. biol. a genetiky 2021/0079
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2021 30.11.2021 10:00
Revize elektrospotřebičů s volným přívodem dle ČSN 331610 - 2021/0096
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2021 16.11.2021 10:00
Mlýn čelisťový - 2021/0126
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2021 16.11.2021 10:00
CFD software pro numerické simulace - 2021/0121
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2021 01.12.2021 10:00
Aerodynamický tunel - 2021/0117
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2021 15.11.2021 10:00
Velkoformátová naprašovačka - 2021/0095
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2021 08.11.2021 10:00
Přemístění velínu PCO do objektu CPTO - 2021/0092
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2021 29.11.2021 10:00
Laboratoř GMO 2021/0118
podlimitní Hodnocení 25.10.2021 12.11.2021 10:00
Přístroj pro zkoušky taveniny - 2021/0111
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2021 08.11.2021 10:00
všechny zakázky