Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 27.04.2021 10:00
Optický emisní spektrometr - 2021/0019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 27.04.2021 10:00
Laboratoř částí strojů - výukové modely strojních součástí - 2021/0020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 27.04.2021 10:00
3D Tiskárna - 2020/0089
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2021 14.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0014
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Nákup snášecí věže do Edičního střediska PF UJEP - 2021/0013
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2021 31.03.2021 10:00
Automatic delivery modul - doplněk simulátoru SimMom 2021/0008
podlimitní Vyhodnoceno 24.02.2021 15.03.2021 10:00
Odborné zajištění služeb podatelny, dohledového centra, recepcí - 2020/0085
nadlimitní Vyhodnoceno 18.11.2020 04.01.2021 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 13.02.2019 10:00
Modely částí lidského těla – 2018/0241
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2018 07.01.2019 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
všechny zakázky