Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj pro posturální kontrolu a trénink statické a dynamické stability – 2018/0066
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2018 09.07.2018 10:00
Stavební práce a dodání a instalace audio vizuálního zařízení 2018/0089
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 04.07.2018 10:00
Světelné zdroje pro učebny FŽP – 2018/0087
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 02.07.2018 10:00
Technologie umožňující elektrostimulaci ruky – 2018/0056
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 02.07.2018 10:00
Ekonomický C02 laser - 2018/0078
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 02.07.2018 10:00
Vybavení a zařízení pro basketbal – 2018/0072
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 29.06.2018 10:00
Nákup 4 ks kanoí a 3 ks kajaků – 2018/0073
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 29.06.2018 10:00
Zdravotnická lůžka - univerzální, porodní a lůžko intenzivní péče – 2018/0053
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 29.06.2018 10:00
Čelisťový drtič – 2018/0058
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 29.06.2018 10:00
Novorozenecké vyhřívané lůžko – 2018/0057
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 22.06.2018 10:00
Invalidní vozíky – 2018/0055
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 22.06.2018 10:00
Zajištění prostor pro analýzu/anotaci video záznamů 2018/0076
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 25.06.2018 10:00
Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2018 29.06.2018 10:00
Knižní skener 2018/0069
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2018 20.06.2018 10:00
Rekonstrukce ZOTK BK PF UJEP - 2018/0075
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2018 21.06.2018 10:00
všechny zakázky