Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení systémové podpory Novell GroupWise Academic – 2016/0082
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2016 27.09.2016 10:00
Nákup služebního vozu FVTM 2016/0083
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2016 26.09.2016 15:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0084
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 13.09.2016 29.09.2016 10:00
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2016/0079
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 03.09.2016 21.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0080
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 03.09.2016 21.09.2016 11:30
Pořízení automatického elektrohydraulického metalografického lisu – 2016/0078
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2016 20.09.2016 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0081
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 03.09.2016 21.09.2016 11:30
Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa – 2016/0076
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.09.2016 03.10.2016 10:00
Rekonstrukce dílen FVTM Za Válcovnou - 1. etapa – 2016/0072
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.09.2016 27.09.2016 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP Stavební úpravy a rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 2. Etapa – 2016/0077
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.09.2016 03.10.2016 10:00
Technický dozor investora na rekonstrukci dílen FVTM Za Válcovnou - 1. etapa – 2016/0073
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2016 19.09.2016 10:00
Elektronické zabezpečení u. Mendělejovova 2016/0075
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2016 20.09.2016 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0070
nadlimitní Hodnocení 19.08.2016 21.09.2016 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0071
nadlimitní Hodnocení 19.08.2016 23.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 18.08.2016 02.09.2016 11:30
všechny zakázky