Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizační projektová dokumentace na demolici a sanaci části budovy T – 2017/0019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2017 09.05.2017 10:00
Revize požárních uzávěrů (požárních klapek vzduchotechnického zařízení) v objektech UJEP - 2017/0010
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Funkční zkoušky požárního potrubí v objektech UJEP dle ČSN 730873 - 2017/0011
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Chlazení objektu MFC II. Etapa budovy C 2017/0013
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2017 30.03.2017 10:00
Mikroarray printer a laserový skener – 2017/0008
podlimitní Vyhodnoceno 13.03.2017 03.04.2017 10:00
2. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 1-6 - 2017/0007
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2017 22.03.2017 10:00
Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu v Kampusu UJEP - CEMMTECH – 2016/0114
nadlimitní Hodnocení 10.02.2017 18.04.2017 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0030
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Zajištění vstupu do budovy FUD a úprava komunikace - 2015/0018
podlimitní Hodnocení 04.04.2015 28.04.2015 10:00
Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2015/0024
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2015 27.02.2015 10:00
Veřejná architektonická soutěž o návrh řešení Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO)
nadlimitní Vyhodnoceno 16.02.2015 08.04.2015 12:00
Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2014/0169
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2014 04.11.2014 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2014/0164
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2014 17.10.2014 10:00
všechny zakázky