Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj a modernizace ekonomických a manažerských systémů využívaných na UJEP – 2019/0193
podlimitní Prokazování kvalifikace 03.12.2019 06.01.2020 10:00
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150
podlimitní Příjem nabídek 03.12.2019 20.12.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku originálních cartridge a tonerů pro UJEP – 2019/0197
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 17.12.2019 10:00
Komunikační služby - mobilní, pevné sítě - 2019/0187
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 23.12.2019 10:00
Zajištění překladů dokumentace UJEP do angličtiny - 2019/0192
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 16.12.2019 10:00
SW pro správu časopisů a webů - 2019/0186
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 03.12.2019 10:00
Digitální gramotnost - vybavení učebny AV technikou II - 2019/0191
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2019 27.11.2019 10:00
Výměna akumulátorů UPS - 2019/0180
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 28.11.2019 10:00
Soubor ergoterapeutických testů, přístrojů pro ergospirometrické analýzy 2019/00118
podlimitní Hodnocení 12.11.2019 29.11.2019 10:00
Pravidelný úklid budovy FZS 2020 – 2021 II – 2019/0177
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2019 26.11.2019 10:00
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 16.12.2019 10:00
Soubor přístrojů pro kinematické a kinetické analyzátory 2019/0117
podlimitní Hodnocení 07.11.2019 26.11.2019 10:00
Analytická ultracentrifuga 2019/0122
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 20.12.2019 10:00
Laboratoř programovatelných logických automatů (12 pracovišť) + napájení laboratoře - 2019/0172
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2019 04.11.2019 10:00
Biologické inkubátory - 2019/0171
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2019 11.11.2019 10:00
všechny zakázky