Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Licence Microsoft Select - 2021/0044
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni II - 2021/0053
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Rekonstrukce výukových prostor FUD - 2021/0022
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Laboratorní stoly se zabudovanými zdroji a osciloskopy - 2021/0047
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Samoobslužné výpůjční zařízení Selfcheck - 2021/0038
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2021 03.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu – UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder a UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru - 2021/0006
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2021 25.06.2021 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0048
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2021 02.06.2021 10:00
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
podlimitní Vyhodnoceno 17.05.2021 03.06.2021 10:00
Optický emisní spektrometr - 2021/0043
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2021 01.06.2021 10:00
3D tiskárna pro FSE v rámci projektu U21-KI - 2021/0046
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Fluorescenční mikroskop - 2021/0034
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 28.05.2021 10:00
Charpyho kladivo - 2021/0039
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2021 25.05.2021 10:00
Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2021 17.05.2021 10:00
Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2021 19.05.2021 10:00
všechny zakázky