Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Automatický titrátor - 2021/0075
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 30.09.2021 10:00
Dodávky kapalného hélia pro NMR - 2021/0084
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 21.09.2021 10:00
Konzultační služby a smluvní výzkum v oblasti speciálních konstrukčních prací a zkoušek při přípravě biokompozitních materiálů - 2021/0090
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2021 16.09.2021 10:00
Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - Audiovizuální a technické vybavení pro studijní prostory v DUUL - 2021/0073
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2021 13.09.2021 10:00
GET Centrum UJEP - Dostavba laboratorního komplexu Za Válcovnou - 2021/0089
podlimitní Hodnocení 25.08.2021 13.09.2021 10:00
Univerzální frézka pro FSI II - 2021/0085
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2021 31.08.2021 10:00
Změna užívání části 1.NP objektu FSE UJEP (Studijní oddělení) - 2021/0081
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2021 30.08.2021 10:00
Trhací stroj s průtahoměrem - 2021/0072
podlimitní Hodnocení 23.07.2021 13.08.2021 10:00
Laboratoř PF UJEP 2021/0028
podlimitní Hodnocení 24.06.2021 26.07.2021 10:00
Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2021 02.07.2021 14:00
Systém pro mikro 3D PIV měření - 2021/0050
podlimitní Hodnocení 17.06.2021 07.07.2021 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Modely částí lidského těla – 2018/0241
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2018 07.01.2019 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
všechny zakázky