Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř odpadů - I. Etapa 2018/0184
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2018 07.11.2018 10:00
Letecký laserový skener s příslušenstvím 2018/0179
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2018 14.11.2018 10:00
Výkon TDI – FitBrain, FocusBrain a Biofeedback – 2018/0196
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2018 22.10.2018 10:00
Program University MD FEA+Motion Bundle - 2018/0183
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 24.10.2018 10:00
Výstavba FabLab, VŠ klub, Biofeedback – 2018/0192
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 26.10.2018 10:00
Technické vybavení pracoviště pro zvukovou tvorbu FUD – 2018/0193
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2018 16.10.2018 10:00
Studentské mikroskopy KBI PřF – 2018/0194
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2018 16.10.2018 10:00
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro roky 2019 až 2022 – 2018/0162
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 23.10.2018 10:00
3D tiskárna technologie CFF (tisk kompozitních materiálů) + základní materiál a 3D skener - 2018/0190
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2018 10.10.2018 10:00
Didaktické pomůcky - Zábavou k odbornému vzdělávání 2018/0176
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2018 26.09.2018 10:00
Drobný hmotný majetek do doktorandských laboratoří - 2018/0180
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2018 26.09.2018 10:00
Preparativní sálová centrifuga - 2018/0136
podlimitní Hodnocení 29.08.2018 17.09.2018 10:00
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - laboratoře FitBrain a FocusBrain - 2018/0174
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2018 11.09.2018 10:00
Dodávka a montáž venkovní LED obrazovky pro audiovizuální produkci – 2018/0175
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2018 06.09.2018 10:00
Stanice pro hloubkové plasmové reaktivní iontové leptání 2018/0135
nadlimitní Vyhodnoceno 03.08.2018 07.09.2018 10:00
všechny zakázky