Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 30.04.2018 10:30
CD spektrometr – 2018/0039
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 09.05.2018 10:00
PRIM Didaktické pomůcky - 2018/0036
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2018 30.04.2018 10:00
Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2018 27.04.2018 14:00
Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2018 26.04.2018 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop – 2018/0033
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2018 20.04.2018 10:00
Pořízení MicroITC a MicroDSC – 2018/0024
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2018 07.05.2018 10:00
Průtokový separátor buněk – 2018/0034
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2018 04.05.2018 10:00
Pořízení elektro-centrifugačního nebo jinak konstruovaného zařízení pro výrobu 2D a 3D nanovlákenných struktur – 2018/0030
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2018 24.04.2018 10:00
Vybavení Laboratoře experimentální biologie rostlin a půdní mikrobiologie – 2018/0028
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Ostraha objektu 2017/0117
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2018 20.04.2018 11:00
všechny zakázky