Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2018 18.06.2018 10:00
Ubytování a stravování – Kurz podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze - 2018/0050
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2018 14.05.2018 10:00
3. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 7 + střecha spoj. Chodby - 2018/0040
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2018 14.05.2018 10:00
Výkon TDI a koordinátora BOZP - Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0044
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2018 10.05.2018 10:00
Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2018 18.05.2018 10:00
CD spektrometr – 2018/0039
podlimitní Hodnocení 19.04.2018 18.05.2018 10:00
PRIM Didaktické pomůcky - 2018/0036
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2018 30.04.2018 10:00
Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 27.04.2018 14:00
Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop – 2018/0033
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2018 20.04.2018 10:00
Pořízení MicroITC a MicroDSC – 2018/0024
nadlimitní Hodnocení 04.04.2018 07.05.2018 10:00
Průtokový separátor buněk – 2018/0034
podlimitní Hodnocení 04.04.2018 04.05.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP stavební úpravy vily PF UJEP – 2018/0027
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2018 29.03.2018 10:00
všechny zakázky