Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dělící rozbrušovací pila do metalografické laboratoře 2016/0093
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2016 31.10.2016 10:00
Robot pro výukové účely 2016/0092
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.10.2016 26.10.2016 10:00
Nákup služebního vozu FVTM 2016/0086
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2016 26.10.2016 10:00
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro roky 2017 a 2018 – 2016/0085
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2016 31.10.2016 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0084
nadlimitní Vyhodnoceno 13.09.2016 17.10.2016 11:30
Pořízení automatického elektrohydraulického metalografického lisu – 2016/0078
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2016 20.09.2016 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0080
nadlimitní Hodnocení 03.09.2016 14.10.2016 11:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2016/0079
nadlimitní Hodnocení 03.09.2016 20.10.2016 11:30
Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa – 2016/0076
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2016 18.10.2016 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
Dodávka přístroje pro Real-Time PCR vč. softwaru pro řízení – 2016/0065
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2016 31.08.2016 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0030
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Zajištění vstupu do budovy FUD a úprava komunikace - 2015/0018
podlimitní Hodnocení 04.04.2015 28.04.2015 10:00
Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2015/0024
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2015 27.02.2015 10:00
všechny zakázky