Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a dodávka propagačních materiáů v DNS - 2016/0074
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 25.08.2016 09.09.2016 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0071
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 19.08.2016 05.09.2016 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0070
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 19.08.2016 05.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0068
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 16.08.2016 01.09.2016 11:30
Dodávka přístroje pro Real-Time PCR vč. softwaru pro řízení – 2016/0065
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2016 31.08.2016 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0067
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 16.08.2016 01.09.2016 11:30
Dodávka Luminometru/spektroflurimetru – 2016/0066
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2016 31.08.2016 10:00
Tisk a dodávka propagačních materiáů v DNS - 2016/0064
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2016 01.09.2016 11:30
Instalace nového kamerového systému SKM UJEP 2016/0063
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2016 22.08.2016 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2016/0062
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2016 11.08.2016 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0061
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 22.07.2016 08.08.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0060
nadlimitní Hodnocení 22.07.2016 24.08.2016 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0059
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 22.07.2016 08.08.2016 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0058
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 22.07.2016 08.08.2016 11:30
všechny zakázky