Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0133
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 05.10.2022 10:00
Laboratorní stolní bioreaktor pro kultivaci mikroorganismů v uzavřeném kontrolovaném prostředí 2022/0125
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 06.10.2022 10:00
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 2022/0124
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 06.10.2022 10:00
Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0119
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2022 30.09.2022 10:00
Analytické váhy - 2022/0078
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2022 05.10.2022 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků na jiných pracovištích- 2022/0128
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Outsourcingové služby - pronájem speciálních přístrojů a zařízení na jiném pracovišti - 2022/0127
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Dendrologická laboratoř měřící lavice - 2022/0100
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2022 06.09.2022 10:00
Laboratoř FŽP III. - 2022/0091
podlimitní Hodnocení 16.08.2022 12.09.2022 10:00
FSI - Modulární zařízení pro sběr dat - 2022/0107
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2022 29.08.2022 10:00
Nákup osobního automobilu pro PřF II - 2022/0112
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2022 23.08.2022 10:00
Disková pole s virtualizačním prostředím - 2022/0073
nadlimitní Hodnocení 27.07.2022 08.09.2022 10:00
Pravidelný úklid nové budovy FZS 2022/0092
podlimitní Hodnocení 20.07.2022 11.08.2022 10:00
Zálohovací systém - 2022/0072
nadlimitní Hodnocení 23.06.2022 29.07.2022 10:00
Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077
nadlimitní Vyhodnoceno 18.02.2022 13.06.2022 10:00
všechny zakázky