Public contracts of Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
CIN: 44555601
Contracting authority profile identifier in VVZ: 60059154

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.08 MB) and manual to applet for electronic signature (Czech) (pdf, 862.47 KB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Projektová dokumentace pro provádění stavby FabLab a učebna, VŠ Klub, Adaptace vzdělávacího prostředí (č.m. 1.14), FitBrain, FocusBrain, Aula, Zpřístupnění objektu Moskevská – 2017/0111
small-scale public contract Receipt of tenders 20.11.2017 07.12.2017 10:00
Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS – 2017/0092
above-the-threshold Receipt of tenders 15.11.2017 19.12.2017 10:00
Univerzální výzkumný rotační viskozimetr – 2017/0107
small-scale public contract Receipt of tenders 07.11.2017 27.11.2017 10:00
Ramanův spektrometr/analyzátor – 2017/0100
small-scale public contract Evaluation 30.10.2017 22.11.2017 10:00
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a El ioniizací– 2017/0090
below-the-threshold Evaluated 30.10.2017 15.11.2017 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0085
small-scale public contract Receipt of tenders 27.10.2017 29.11.2017 10:00
Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0074
below-the-threshold Evaluated 27.10.2017 15.11.2017 10:00
Přístřešky na tříděný odpad v areálu rozšířený Kampus UJEP v Ústí nad Labem – 2017/0095
small-scale public contract Evaluation 23.10.2017 07.11.2017 10:00
Revize elektrospotřebičů s volným přívodem dle ČSN 331610- 2017/0097
small-scale public contract Evaluation 23.10.2017 03.11.2017 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
above-the-threshold Assessment of requests to participate in DPS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0030
above-the-threshold Assessment of requests to participate in DPS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
above-the-threshold Assessment of requests to participate in DPS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Zajištění vstupu do budovy FUD a úprava komunikace - 2015/0018
below-the-threshold Evaluation 04.04.2015 28.04.2015 10:00
Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2015/0024
small-scale public contract Evaluation 17.02.2015 27.02.2015 10:00
Veřejná architektonická soutěž o návrh řešení Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO)
above-the-threshold Evaluated 16.02.2015 08.04.2015 12:00
all public contracts