Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0133
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 05.10.2022 10:00
Laboratorní stolní bioreaktor pro kultivaci mikroorganismů v uzavřeném kontrolovaném prostředí 2022/0125
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 06.10.2022 10:00
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 2022/0124
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 06.10.2022 10:00
Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0119
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2022 30.09.2022 10:00
Analytické váhy - 2022/0078
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2022 05.10.2022 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků na jiných pracovištích- 2022/0128
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2022 27.09.2022 10:00
Outsourcingové služby - pronájem speciálních přístrojů a zařízení na jiném pracovišti - 2022/0127
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2022 27.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016