Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2021 03.06.2021 10:00
Optický emisní spektrometr - 2021/0043
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 01.06.2021 10:00
3D tiskárna pro FSE v rámci projektu U21-KI - 2021/0046
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Fluorescenční mikroskop - 2021/0034
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 28.05.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni - 2021/0031
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Charpyho kladivo - 2021/0039
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 25.05.2021 10:00
Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2021 19.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016