Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
SLA tiskárna + set 3D tiskáren 2022/0185
small-scale public contract Receipt of tenders 29.03.2023 13.04.2023 10:00
UJEP – FSE – Revitalizace tepelného hospodářství Moskevská – část 2 (okna) 2023/0025
below-the-threshold Receipt of tenders 27.03.2023 17.04.2023 10:00
UJEP - FSE - Revitalizace tepelného hospodářství budovy UJEP Moskevská část 1 (VS) 2023/0024
below-the-threshold Receipt of tenders 27.03.2023 17.04.2023 10:00
Laboratoř fluorescenční mikroskopie - 2023/0033
small-scale public contract Receipt of tenders 27.03.2023 11.04.2023 10:00
Výměna protipožárních dveří v budově K3 SKM UJEP - 2023/0031
small-scale public contract Receipt of tenders 23.03.2023 05.04.2023 10:00
LIDAR - laserový senzor pro dron Matrice 300 RTK a SW pro zpracování dat - 2023/0032
small-scale public contract Receipt of tenders 21.03.2023 03.04.2023 10:00
UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
below-the-threshold Receipt of tenders 14.02.2023 03.04.2023 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016