Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2022/0068
small-scale public contract Receipt of tenders 05.12.2022 19.12.2022 10:00
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - AV technika - 2022/0184
small-scale public contract Receipt of tenders 02.12.2022 15.12.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2022/0155
below-the-threshold Receipt of tenders 02.12.2022 21.12.2022 10:00
Dodávka a montáž mikroskopu atomárních sil 2022/0179
above-the-threshold Receipt of tenders 01.12.2022 06.01.2023 10:00
Laboratoř FŽP IV. - drobné přístroje - 2022/0183
small-scale public contract Receipt of tenders 29.11.2022 16.12.2022 10:00
Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0182
small-scale public contract Receipt of tenders 25.11.2022 09.12.2022 00:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016