Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Kupní smlouva na osobní automobil pro rektora 2015 Dokument PDF Kupní smlouva na osobní automobil.pdf 1.79 MB
Rámcová dohoda na právní služby Rámcová dohoda na právní služby pro UJEP uzavřená dle § 29 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokument PDF smlouva_pravnisluzby.pdf 5.29 MB
Smlouva o dílo na PD I Dokument PDF 2016_00319.pdf 7.27 MB
Smlouva o dílo na PD II Dokument PDF SoD_úpravy vnitřních prostor PF.pdf 7.66 MB
Smlouva o dílo na PD III Dokument PDF SoD_Vilka PF_U21.pdf 7.65 MB
Dodatek č. 1 Dokument PDF Dodatek č. 1_Correct (1).pdf 1.28 MB
Dodatek č. 1 - II Dokument PDF Dodatek č. 1_Correct (3).pdf 1.29 MB
Dodatek č. 1 - III Dokument PDF Dodatek č. 1_Correct.pdf 1.30 MB
Smlouva o zajištění elektronických informačních zdrojů Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek umožňuje použití výjimky pro podlimitní veřejné zakázky a to v § 30 písm. h) zákona. Zadavatel dle uvedeného paragrafu není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou zakázku na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů. Dokument PDF Smlouva o zajištění licencí_VIZ.pdf 3.49 MB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva o zajištění účasti v KODIS Smlouva o zajištění účasti v Komerčním orientačním dopravně informačním systému města Ústí nad Labem Dokument PDF 20151007180745950.pdf 1.18 MB