Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automatic delivery modul - doplněk simulátoru SimMom 2021/0008
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 15.03.2021 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004
nadlimitní Zadáno 14.01.2021 25.01.2021 10:00
Grafická příprava a tisk letáku Poradenského centra UJEP v DNS – 2021/0005
nadlimitní Zadáno 14.01.2021 25.01.2021 10:00
Dodávka IT zařízení pro Erasmus v DNS – 2021/0003
nadlimitní Zadáno 12.01.2021 22.01.2021 10:00
Autonomní integrované zařízení - 2019/0176
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2021 27.01.2021 10:00
Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2021/0001
nadlimitní Zadáno 08.01.2021 19.01.2021 10:00
Pořízení Neuro-trenažéru pro stimulaci a koncentraci mozkových vln - 2020/0104
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 21.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0107
nadlimitní Zadáno 04.12.2020 15.12.2020 14:00
Dodávka IT zařízení pro PF v DNS - 2020/0100
nadlimitní Zadáno 25.11.2020 07.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0103
nadlimitní Zadáno 25.11.2020 14.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení pro FSI v DNS - 2020/0102
nadlimitní Zadáno 25.11.2020 04.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení pro PřF v DNS - 2020/0101
nadlimitní Zadáno 20.11.2020 07.12.2020 10:00
Odborné zajištění služeb podatelny, dohledového centra, recepcí - 2020/0085
nadlimitní Vyhodnoceno 18.11.2020 04.01.2021 10:00
Laboratoř částí strojů - Systém pro měření vibrací - 2020/0092
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 02.12.2020 10:00
Kombinovaná malá indukční tavící pec 2020/0093
podlimitní Zadáno 16.11.2020 04.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››