Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0014
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Nákup snášecí věže do Edičního střediska PF UJEP - 2021/0013
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 31.03.2021 10:00
Automatic delivery modul - doplněk simulátoru SimMom 2021/0008
podlimitní Zadáno 24.02.2021 15.03.2021 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004
nadlimitní Zadáno 14.01.2021 25.01.2021 10:00
Grafická příprava a tisk letáku Poradenského centra UJEP v DNS – 2021/0005
nadlimitní Zadáno 14.01.2021 25.01.2021 10:00
Autonomní integrované zařízení - 2019/0176
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2021 27.01.2021 10:00
Pořízení Neuro-trenažéru pro stimulaci a koncentraci mozkových vln - 2020/0104
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 21.12.2020 10:00
Tisk a dodání skript pro FSI v DNS - 2020/0105
nadlimitní Zadáno 01.12.2020 11.12.2020 10:00
Odborné zajištění služeb podatelny, dohledového centra, recepcí - 2020/0085
nadlimitní Zadáno 18.11.2020 04.01.2021 10:00
Laboratoř částí strojů - Systém pro měření vibrací - 2020/0092
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 02.12.2020 10:00
Kombinovaná malá indukční tavící pec 2020/0093
podlimitní Zadáno 16.11.2020 04.12.2020 10:00
Tisk a dodání publikace v AJ v DNS - 2020/0097
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 23.11.2020 10:00
Nákup a potisk propagačních předmětů z projektu U21 v DNS - 2020/0098
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 09.12.2020 10:00
Růstová komora - 2020/0030
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 23.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016