Veřejná zakázka: Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1823
Systémové číslo: P21V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 2021/0033
Datum zahájení: 03.05.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace vrtané trubní studny. Výše uvedený objekt vrtané studny se bude nacházet u lokality Bukovina na p. p. č. 1429, k. ú. Karlovice a bude sloužit jako zdroj vody pro objekty výcvikového a rekreačního střediska UJEP. Veškeré práce budou prováděny dle platné normy ČSN 75 5115. Dále budou práce provedeny dle projektové dokumentace a budou splňovat podmínky vydaného pravomocného stavebního povolení (viz přílohy č. 3 této Výzvy – Projektová dokumentace). Studna bude provedena dle platné projektové dokumentace. Součástí díla je rovněž napojení na stávající objekt stavebníka včetně dodání a instalace čerpadla. Součástí je rovněž uvedení předaného prostoru pro realizaci do původního stavu. Studna bude vrtána max. do hloubky 80 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 279 070 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy