Public contract: Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 1823
System number: P21V00000036
Contracting authority registration number: 2021/0033
Date of commence: 03.05.2021
Tender submit to: 17.05.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je realizace vrtané trubní studny. Výše uvedený objekt vrtané studny se bude nacházet u lokality Bukovina na p. p. č. 1429, k. ú. Karlovice a bude sloužit jako zdroj vody pro objekty výcvikového a rekreačního střediska UJEP. Veškeré práce budou prováděny dle platné normy ČSN 75 5115. Dále budou práce provedeny dle projektové dokumentace a budou splňovat podmínky vydaného pravomocného stavebního povolení (viz přílohy č. 3 této Výzvy – Projektová dokumentace). Studna bude provedena dle platné projektové dokumentace. Součástí díla je rovněž napojení na stávající objekt stavebníka včetně dodání a instalace čerpadla. Součástí je rovněž uvedení předaného prostoru pro realizaci do původního stavu. Studna bude vrtána max. do hloubky 80 m.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 279 070 Kč without VAT

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses