Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení neurotrenažérů do laboratoře Biofeedbacku na UJEP 2019/0053
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 17.04.2019 10:00
Pokročilý software k vybavení matematicko-statistické laboratoře projektu REGBE – 2019/0036
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 08.04.2019 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230
nadlimitní Zadáno 22.03.2019 18.04.2019 10:00
Manipulační 6-osý robot - 2019/0043
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Vybavení laboratoře atomové a jaderné fyziky - 2019/0030
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Výstavba VŠ klub – 2019/0044
podlimitní Zrušeno 20.03.2019 08.04.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Pořízení sestavy dvou centrálních L3 přepínačů a souboru koncových aktivních síťových prvků – 2018/0015
nadlimitní Zadáno 05.03.2019 12.04.2019 10:00
Dodávka kancelářského nábytku pro U21 – KI v DNS – 2019/0026
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 04.03.2019 11:30
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2019/0025
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 04.03.2019 11:30
Vytvoření digitální platformy Smart City - Smart Region - Smart Community - 2019/0001
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 08.03.2019 10:00
Fotoaparáty včetně příslušenství pro Laboratoř dálkové dokumentace a Laboratoř výpočetní techniky 2019/0005
podlimitní Zadáno 21.01.2019 06.02.2019 10:00
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2019/0011
nadlimitní Zadáno 16.01.2019 28.01.2019 11:30
Dodávka 40 polohovatelných kancelářských židlí pro Valeo FSE v DNS - 2019/0004
nadlimitní Zadáno 07.01.2019 18.01.2019 11:30
Obnova serverové platformy Physics pro PřF v DNS - 2019/0002
nadlimitní Zadáno 03.01.2019 23.01.2019 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016