Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání IT zařízení pro PF UJEP v DNS – 2022/0118
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 22.09.2022 10:00
Vytištění publikace: Mikro a nanokompozitní povlakování na kovových materiálech v DNS - 2022/0102
nadlimitní Zadáno 30.08.2022 12.09.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro knihovnu a REK UJEP v DNS - 2022/0117
nadlimitní Zadáno 25.08.2022 05.09.2022 10:00
Dendrologická laboratoř měřící lavice - 2022/0100
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 06.09.2022 10:00
Laboratoř FŽP III. - 2022/0091
podlimitní Zadáno 16.08.2022 12.09.2022 10:00
Nákup osobního automobilu pro PřF II - 2022/0112
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2022 23.08.2022 10:00
HDD pro potřeby výukové činnosti PřF v DNS - 2022/0113
nadlimitní Zadáno 05.08.2022 19.08.2022 10:00
Propagační předměty na OVV REK v DNS - 2022/0111
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 08.08.2022 10:00
Grafická příprava a tisk stolního kalendáře s textem v ČJ/AJ v DNS - 2022/0110
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 08.08.2022 10:00
Nákup propagačních předmětů s potiskem PřF UJEP v DNS - 2022/0108
nadlimitní Zadáno 25.07.2022 08.08.2022 10:00
Dodání IT technologie pro PF v DNS - 2022/0109
nadlimitní Zadáno 22.07.2022 03.08.2022 10:00
Dodání IT zařízení v DNS – 2022/0106
nadlimitní Zadáno 21.07.2022 01.08.2022 10:00
Pravidelný úklid nové budovy FZS 2022/0092
podlimitní Zadáno 20.07.2022 11.08.2022 10:00
Sterilizátor parní - 2022/0089
podlimitní Zadáno 18.07.2022 03.08.2022 10:00
Nákup propagačních předmětů s potiskem PřF UJEP v DNS - 2022/0104
nadlimitní Zadáno 15.07.2022 01.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016