Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba VŠ klub – 2019/0044
podlimitní Zrušeno 20.03.2019 08.04.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Pořízení sestavy dvou centrálních L3 přepínačů a souboru koncových aktivních síťových prvků – 2018/0015
nadlimitní Zadáno 05.03.2019 12.04.2019 10:00
Dodávka kancelářského nábytku pro U21 – KI v DNS – 2019/0026
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 04.03.2019 11:30
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2019/0025
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 04.03.2019 11:30
Vytvoření digitální platformy Smart City - Smart Region - Smart Community - 2019/0001
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 08.03.2019 10:00
Výstavba FabLab a učebny – 2019/0024
podlimitní Zadáno 12.02.2019 04.03.2019 10:00
Didaktické pomůcky - Zábavou k odbornému vzdělávání - 2019/0014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 14.02.2019 10:00
Fotoaparáty včetně příslušenství pro Laboratoř dálkové dokumentace a Laboratoř výpočetní techniky 2019/0005
podlimitní Zadáno 21.01.2019 06.02.2019 10:00
Dilatometr - 2019/0008
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 04.02.2019 10:00
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2019/0011
nadlimitní Zadáno 16.01.2019 28.01.2019 11:30
Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 13.02.2019 10:00
Dodávka 40 polohovatelných kancelářských židlí pro Valeo FSE v DNS - 2019/0004
nadlimitní Zadáno 07.01.2019 18.01.2019 11:30
Obnova serverové platformy Physics pro PřF v DNS - 2019/0002
nadlimitní Zadáno 03.01.2019 23.01.2019 11:30
Modely částí lidského těla – 2018/0241
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2018 07.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016