Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř FŽP IV. - drobné přístroje - 2022/0183
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2022 16.12.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro CI v DNS - 2022/0189
nadlimitní Zadáno 29.11.2022 12.12.2022 10:00
Vytištění publikace: Metalografie a fraktografie v DNS - 2022/0186
nadlimitní Zadáno 28.11.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka IT technologie pro FUD v DNS - 2022/0173
nadlimitní Zadáno 28.11.2022 19.12.2022 10:00
Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0182
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 09.12.2022 00:00
Dodání monitorů pro CI v DNS - 2022/0180
nadlimitní Zadáno 24.11.2022 05.12.2022 10:00
Dodání notebooků pro FSI v DNS - 2022/0174
nadlimitní Zadáno 24.11.2022 05.12.2022 10:00
Dodání IT technologie pro PřF v DNS - 2022/0171
nadlimitní Zadáno 15.11.2022 28.11.2022 10:00
AV technika pro FF - projekt NPO - 2022/0176
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2022 29.11.2022 10:00
Dodávka multifunkčního zařízení pro FSE v DNS – 2022/0177
nadlimitní Zadáno 15.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro FUD v DNS - 2022/0172
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 25.11.2022 10:00
Fakultní propagační brožury v DNS - 2022/0170
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PřF a FSI v DNS - 2022/0168
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 25.11.2022 10:00
Publikace "Poznejte UJEP" v DNS - 2022/0169
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PF v DNS - 2022/0167
nadlimitní Zadáno 09.11.2022 22.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016