Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2022/0155

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2195
Systémové číslo: P22V00000205
Evidenční číslo zadavatele: 2022/0155
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-004046
Datum zahájení: 02.12.2022
Nabídku podat do: 21.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2022/0155
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a § 134 zákona s jedním dodavatelem na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek specifikovaných v příloze č. 3 této zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – ode dne uveřejnění příslušné rámcové smlouvy do registru smluv Ministerstva vnitra ČR po dobu 2 let.
Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je dodávka drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek (dále jen „zboží“) dle specifikace v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, a to vždy v rozsahu specifikovaném zadavatelem podle jeho aktuálních potřeb v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky