Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního automobilu pro PřF - 2022/0086
VZ malého rozsahu Zrušeno 07.06.2022 20.06.2022 10:00
Outsourcingové služby - speciální analýzy na jiném pracovišti - 2022/0083
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2022/0081
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 13.06.2022 10:00
Laboratoř pohonů - 2022/0082
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Dodání virtualizačního serveru pro UJEP v DNS - 2022/0080
nadlimitní Zadáno 31.05.2022 10.06.2022 10:00
Mikroskopy pro PF - 2022/0079
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
Dodávka IT zařízení pro PF v DNS - 2022/0077
nadlimitní Zadáno 26.05.2022 06.06.2022 10:00
Dodávka IT zařízení pro FSE v DNS - 2022/0076
nadlimitní Zadáno 24.05.2022 06.06.2022 10:00
TOC analyzátor pro kapalné vzorky - 2022/0065
podlimitní Zadáno 20.05.2022 17.06.2022 10:00
Tandemový mikroreaktor - 2022/0069
podlimitní Zadáno 20.05.2022 23.06.2022 10:00
Dodávka IT pro ateliér grafický design FUD v DNS - 2022/0070
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 26.05.2022 10:00
Defibrilátor - 2022/0071
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 23.05.2022 10:00
Centrifuga - 2022/0063
podlimitní Zadáno 04.05.2022 26.05.2022 10:00
Multifunkční tiskové zařízení pro FZS v DNS - 2022/0045
nadlimitní Zadáno 04.05.2022 16.05.2022 10:00
Přístroj pro zahušťování vzorků - 2022/0064
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 27.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016