Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka HIPIMS zdroje 2019/0032
below-the-threshold Awarded 10.04.2019 02.05.2019 10:00
Pořízení eye-trackingových přístrojů do mobilní a stacionární laboratoře biofeedbacku na UJEP 2019/0059
below-the-threshold Awarded 09.04.2019 29.04.2019 10:00
Dodávka a montáž přístroje na stanovení měrného povrchu a velikosti a distribuce pórů a příslušenství 2019/0042
below-the-threshold Awarded 04.04.2019 23.04.2019 10:00
Pořízení neurotrenažérů do laboratoře Biofeedbacku na UJEP 2019/0053
small-scale public contract Awarded 02.04.2019 17.04.2019 10:00
Pokročilý software k vybavení matematicko-statistické laboratoře projektu REGBE – 2019/0036
small-scale public contract Awarded 25.03.2019 08.04.2019 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230
above-the-threshold Awarded 22.03.2019 18.04.2019 10:00
Manipulační 6-osý robot - 2019/0043
small-scale public contract Awarded 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Vybavení laboratoře atomové a jaderné fyziky - 2019/0030
small-scale public contract Awarded 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Výstavba VŠ klub – 2019/0044
below-the-threshold Cancelled 20.03.2019 08.04.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
small-scale public contract Evaluation 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Pořízení sestavy dvou centrálních L3 přepínačů a souboru koncových aktivních síťových prvků – 2018/0015
above-the-threshold Awarded 05.03.2019 12.04.2019 10:00
Dodávka kancelářského nábytku pro U21 – KI v DNS – 2019/0026
above-the-threshold Awarded 21.02.2019 04.03.2019 11:30
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2019/0025
above-the-threshold Awarded 21.02.2019 04.03.2019 11:30
Vytvoření digitální platformy Smart City - Smart Region - Smart Community - 2019/0001
small-scale public contract Awarded 15.02.2019 08.03.2019 10:00
Fotoaparáty včetně příslušenství pro Laboratoř dálkové dokumentace a Laboratoř výpočetní techniky 2019/0005
below-the-threshold Awarded 21.01.2019 06.02.2019 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016