Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Úprava veřejné plochy kampusu UJEP - 2018/0161
small-scale public contract Awarded 31.07.2018 13.08.2018 10:00
Webová aplikace - Kultura.digital - 2018/0037
small-scale public contract Awarded 27.07.2018 10.08.2018 10:00
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0121
above-the-threshold Awarded 26.07.2018 06.08.2018 11:30
IT technika pro projekty OP VVV STUVIN a INVUST v DNS – 2018/0153
above-the-threshold Awarded 26.07.2018 06.08.2018 11:30
Vybavení a zařízení pro posilovnu - běžecké trenažéry a cyklotrenažéry 2018/0152
below-the-threshold Awarded 25.07.2018 10.08.2018 10:00
Vybavení a zařízení pro posilovnu – posilovací stroje 2018/0151
below-the-threshold Awarded 25.07.2018 10.08.2018 10:00
Statistický software pro výuku – 2018/0149
small-scale public contract Awarded 25.07.2018 06.08.2018 10:00
Osobní automobil FŽP – 2018/0148
small-scale public contract Cancelled 24.07.2018 06.08.2018 10:00
Didaktické úlohy pro praktikum z fyziky 2018/0137
small-scale public contract Awarded 23.07.2018 03.08.2018 10:00
Výstavba FabLab a učebny – 2018/0104
below-the-threshold Cancelled 23.07.2018 15.08.2018 10:00
Výstavba VŠ klub – 2018/0105
below-the-threshold Cancelled 23.07.2018 15.08.2018 10:00
Vysokorozlišovací laserový optický mikroskop 2018/0130
above-the-threshold Awarded 20.07.2018 24.08.2018 10:00
Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0146
above-the-threshold Awarded 19.07.2018 30.07.2018 11:30
Aktivní invalidní vozíky – 2018/0145
small-scale public contract Awarded 19.07.2018 03.08.2018 10:00
Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091
below-the-threshold Awarded 17.07.2018 03.08.2018 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016