Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ubytování a stravování – Kurz oborové didaktiky: návrhy na implementaci současných empirických poznatků do běžné vyučovací praxe I., II. – 2018/0001
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Nákup služebního vozu pro potřeby vzdělávací a tvůrčí činnosti FF UJEP- 2017/0116
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2018 24.01.2018 10:00
Aktualizace antivirového systému UJEP – 2017/0114
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 11.12.2017 10:00
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení na rekonstrukci budovy Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu – 2017/0096
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 12.12.2017 10:00
Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026
podlimitní Zadáno 28.11.2017 05.01.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby nové budovy centra biologických a environmentálních oborů UJEP – 2017/0088
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 14.12.2017 10:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby FabLab a učebna, VŠ Klub, Adaptace vzdělávacího prostředí (č.m. 1.14), FitBrain, FocusBrain, Aula, Zpřístupnění objektu Moskevská – 2017/0111
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 07.12.2017 10:00
Univerzální výzkumný rotační viskozimetr – 2017/0107
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 27.11.2017 10:00
Ramanův spektrometr/analyzátor – 2017/0100
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 22.11.2017 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0085
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 29.11.2017 10:00
Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0074
podlimitní Zadáno 27.10.2017 15.11.2017 10:00
Přístřešky na tříděný odpad v areálu rozšířený Kampus UJEP v Ústí nad Labem – 2017/0095
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 07.11.2017 10:00
Revize elektrospotřebičů s volným přívodem dle ČSN 331610- 2017/0097
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 03.11.2017 10:00
Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora – 2017/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 06.10.2017 10:00
Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2017/0078
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 25.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016