Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Audit projektů OP VK a OP VaVpI na UJEP – 2013/00110“
podlimitní Zadáno 23.08.2013 09.09.2013 13:00
Doprava 40 studentů FF, PF a FUD UJEP na exkurzi do Benátek a Budapešti pro projekt CORONA 2013/0066
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 03.09.2013 11:30
Poskytování služeb mobilního operátora pro UJEP 2013/0095
podlimitní Zadáno 24.07.2013 14.08.2013 10:30
Zahraniční periodika - 2013/0088
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2013 02.09.2013 10:00
Zajištění vzdělávacích akcí pro akademické a ostatní pracovníky UJEP, studenty UJEP – 2013/0070
podlimitní Zadáno 18.07.2013 20.08.2013 13:00
Poskytování hlasových služeb pro pevné telefonní linky UJEP 2013/0089
podlimitní Zadáno 17.07.2013 01.08.2013 10:30
Nákup kompenzačních pomůcek pro studenty se SVP 2013/0086
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 01.08.2013 13:00
Natočení audiovizuálního didaktického materiálu 2013/0077
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2013 26.07.2013 11:30
Zpracování projektové dokumentace adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP - 2013/0073
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2013 09.07.2013 15:00
Geodetické zaměření budov a areálů UJEP - 20130074
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2013 08.07.2013 10:00
TDI pro výstavbu výdejny dovážených jídel v areálu kampusu UJEP – 2013/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2013 08.07.2013 10:00
Nákup osobního automobilu pro PF UJEP – 2013/0063
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 04.07.2013 12:30
Přístroj na měření rychlosti vody v řece – 2013/0056
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 24.06.2013 11:30
Dodávka a montáž nábytku – 2013/0041
podlimitní Zadáno 18.05.2013 04.06.2013 11:30
Koordinátor BOZP při realizaci stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 2013/0037
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 15.04.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016