Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDI pro výstavbu výdejny dovážených jídel v areálu kampusu UJEP – 2013/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2013 08.07.2013 10:00
Nákup osobního automobilu pro PF UJEP – 2013/0063
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 04.07.2013 12:30
Přístroj na měření rychlosti vody v řece – 2013/0056
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 24.06.2013 11:30
Dodávka a montáž nábytku – 2013/0041
podlimitní Zadáno 18.05.2013 04.06.2013 11:30
Koordinátor BOZP při realizaci stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 2013/0037
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 15.04.2013 10:00
Výkon technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a ukončení stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 20130036
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 15.04.2013 10:00
Designový nábytek do vstupní lobby MFC 2013/0033
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2013 22.04.2013 11:30
Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP - 2012/0038
podlimitní Zadáno 04.04.2013 15.05.2013 14:00
Ubytování a stravování pro Letní školu matematiky a fyziky 2013/0032
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2013 15.04.2013 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS – 2013/0031
nadlimitní Zadáno 23.03.2013 26.04.2013 11:30
Dodávka drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek – 2013/0021
nadlimitní Zadáno 20.03.2013 27.03.2013 11:30
Zesílení signálu GSM 2013/0023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2013 03.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0026
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 09.04.2013 11:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2013/0029
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0028
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 08.04.2013 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016