Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vysokootáčková stolní centrifuga – 2011/0042
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2011 19.09.2011 11:30
Difrakční rentgenové zařízení - 2011/0044
podlimitní Zadáno 03.09.2011 20.09.2011 11:30
Vícesložkový dynamometr – 2011/0031
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2011 20.09.2011 11:30
Rekonstrukce WC zařízení FVTM Na Okraji 1001 - 2011/0038
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2011 07.09.2011 11:30
Výkonný server pro Oracle Database Enterprise Edition 4 CPU - 2011/0036
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2011 11.08.2011 11:30
Rekonstrukce vstupní haly koleje K1,2 - 2011/0029
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2011 09.08.2011 11:30
Demolice bývalé čistírny odpadních vod v areálu kampus UJEP - 2011/0033
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2011 01.08.2011 11:30
Kapalinový chromatograf – 2011/0028
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2011 15.08.2011 11:30
Mikrodestičkový spektrofotometrický reader – 2011/0027
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2011 10.08.2011 11:30
Poskytování služeb mobilního operátora pro UJEP - 2011/0035
podlimitní Zadáno 15.07.2011 12.08.2011 11:30
Spektrofotometry do studentské laboratoře – 2011/0026
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2011 15.08.2011 11:30
Oprava střechy budovy FSE - 2011/0034
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2011 29.07.2011 11:30
Dodání vybraných zahraničních periodik pro 2012 - 2011/0032
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2011 22.08.2011 11:30
„Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a výkon AD – Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně“ - 2011/0012
podlimitní Zadáno 09.07.2011 12.08.2011 11:30
Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2011 01.08.2011 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016