Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP - 2012/0038
podlimitní Zadáno 04.04.2013 15.05.2013 14:00
Ubytování a stravování pro Letní školu matematiky a fyziky 2013/0032
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2013 15.04.2013 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS – 2013/0031
nadlimitní Zadáno 23.03.2013 26.04.2013 11:30
Dodávka drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek – 2013/0021
nadlimitní Zadáno 20.03.2013 27.03.2013 11:30
Zesílení signálu GSM 2013/0023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2013 03.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0026
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 09.04.2013 11:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2013/0029
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0028
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0020
nadlimitní Zadáno 27.02.2013 25.03.2013 11:30
Pořízení licencí k elektronickým informačním zdrojům pro projekt OP VaVpI – 2013/0011
nadlimitní Zadáno 27.02.2013 05.03.2013 11:30
Dodávka pracovních pomůcek do laboratoře, dílny a botanický park 2013/0015
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2013 11.03.2013 11:30
Zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor při jejich realizaci v rámci stavby „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“ (OP VaVpI) – 2013/0002
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2013 08.03.2013 10:00
Tisk a dodávka publikací a propagačních materiálů v DNS - 2013/0014
nadlimitní Zadáno 12.02.2013 18.03.2013 11:30
Zajištění exkurze studentů FF, PF a FUD UJEP do Florencie – 2013/0010
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2013 01.03.2013 11:30
Vytváření přístupnosti studijního prostředí UJEP pro studenty se SVP - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru projektanta – 2013/0005
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2013 06.03.2013 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016