Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktivní prvky infrastruktury výstavby MFC a UK- 2012/0029
podlimitní Zadáno 30.03.2012 23.04.2012 11:30
Dodávka spektrometru ICP OES – 2012/0027
podlimitní Zadáno 30.03.2012 17.04.2012 11:30
Organizace a realizace intenzivního individuálního jazykového vzdělávání 2012/0026
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012 16.04.2012 11:30
UPS zdroje pro datové centrum - 2012/0028
podlimitní Zadáno 30.03.2012 23.04.2012 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení pro OPVK 2012/0023
podlimitní Zadáno 29.03.2012 23.04.2012 11:30
Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor – 2012/0012
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 11.06.2012 15:00
Výměna oken za plastová na koleji K1 a K2 2012/0022
podlimitní Zadáno 28.03.2012 13.04.2012 11:30
RFID systém Vědecké knihovny UJEP 2012/0008
podlimitní Zadáno 27.03.2012 19.04.2012 11:30
Poskytování hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy UJEP – 2012/0019
podlimitní Zadáno 08.03.2012 19.03.2012 11:30
Audiovizuální technika pro MFC a Vědeckou knihovnu UJEP 2012/0009
nadlimitní Zadáno 07.03.2012 30.04.2012 11:30
Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006
podlimitní Zadáno 07.03.2012 10.04.2012 11:30
Mapový software – 2012/0016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2012 26.03.2012 11:30
Dodávka elektrické energie do odběrných míst UJEP - 2012/0013
nadlimitní Zadáno 23.02.2012 19.04.2012 11:30
Dodávka mrazícího boxu 2012/0005
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2012 22.02.2012 11:30
Dodávka MW rozkladného zařízení 2012/0004
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2012 22.02.2012 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016