Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Audity projektu "Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP" (OP VaVpI) - 2012/0020
below-the-threshold Awarded 31.03.2012 02.05.2012 10:00
Aktivní prvky infrastruktury výstavby MFC a UK- 2012/0029
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 23.04.2012 11:30
Dodávka spektrometru ICP OES – 2012/0027
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 17.04.2012 11:30
Organizace a realizace intenzivního individuálního jazykového vzdělávání 2012/0026
small-scale public contract Awarded 30.03.2012 16.04.2012 11:30
UPS zdroje pro datové centrum - 2012/0028
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 23.04.2012 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení pro OPVK 2012/0023
below-the-threshold Awarded 29.03.2012 23.04.2012 11:30
Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor – 2012/0012
above-the-threshold Awarded 29.03.2012 11.06.2012 15:00
Výměna oken za plastová na koleji K1 a K2 2012/0022
below-the-threshold Awarded 28.03.2012 13.04.2012 11:30
RFID systém Vědecké knihovny UJEP 2012/0008
below-the-threshold Awarded 27.03.2012 19.04.2012 11:30
Poskytování hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy UJEP – 2012/0019
below-the-threshold Awarded 08.03.2012 19.03.2012 11:30
Audiovizuální technika pro MFC a Vědeckou knihovnu UJEP 2012/0009
above-the-threshold Awarded 07.03.2012 30.04.2012 11:30
Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006
below-the-threshold Awarded 07.03.2012 10.04.2012 11:30
Mapový software – 2012/0016
small-scale public contract Awarded 05.03.2012 26.03.2012 11:30
Dodávka elektrické energie do odběrných míst UJEP - 2012/0013
above-the-threshold Awarded 23.02.2012 19.04.2012 11:30
Dodávka mrazícího boxu 2012/0005
small-scale public contract Awarded 04.02.2012 22.02.2012 11:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016