Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Výkon technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a ukončení stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 20130036
small-scale public contract Awarded 11.04.2013 15.04.2013 10:00
Designový nábytek do vstupní lobby MFC 2013/0033
small-scale public contract Awarded 06.04.2013 22.04.2013 11:30
Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP - 2012/0038
below-the-threshold Awarded 04.04.2013 15.05.2013 14:00
Ubytování a stravování pro Letní školu matematiky a fyziky 2013/0032
small-scale public contract Awarded 30.03.2013 15.04.2013 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS – 2013/0031
above-the-threshold Awarded 23.03.2013 26.04.2013 11:30
Dodávka drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek – 2013/0021
above-the-threshold Awarded 20.03.2013 27.03.2013 11:30
Zesílení signálu GSM 2013/0023
small-scale public contract Awarded 15.03.2013 03.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0026
above-the-threshold Awarded 13.03.2013 09.04.2013 11:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2013/0029
above-the-threshold Awarded 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0028
above-the-threshold Awarded 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0020
above-the-threshold Awarded 27.02.2013 25.03.2013 11:30
Pořízení licencí k elektronickým informačním zdrojům pro projekt OP VaVpI – 2013/0011
above-the-threshold Awarded 27.02.2013 05.03.2013 11:30
Dodávka pracovních pomůcek do laboratoře, dílny a botanický park 2013/0015
small-scale public contract Awarded 21.02.2013 11.03.2013 11:30
Zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor při jejich realizaci v rámci stavby „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“ (OP VaVpI) – 2013/0002
small-scale public contract Awarded 20.02.2013 08.03.2013 10:00
Tisk a dodávka publikací a propagačních materiálů v DNS - 2013/0014
above-the-threshold Awarded 12.02.2013 18.03.2013 11:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016