Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2013/0199
above-the-threshold Awarded 21.12.2013 13.03.2014 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2013/0200
above-the-threshold Awarded 21.12.2013 17.02.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2013/0196
above-the-threshold Awarded 20.12.2013 24.02.2014 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0197
above-the-threshold Awarded 20.12.2013 20.02.2014 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0198
above-the-threshold Awarded 20.12.2013 17.02.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2013/0192
above-the-threshold Awarded 18.12.2013 29.01.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2013/0193
above-the-threshold Awarded 18.12.2013 17.02.2014 11:30
Elektrochemická měřící jednotka - potenciostat – 2013/0182
small-scale public contract Awarded 11.12.2013 10.01.2014 10:00
Dodávka pracovních pomůcek do laboratoře, dílny a botanický park 2013/189
small-scale public contract Awarded 21.11.2013 09.12.2013 13:30
Výběr auditora pro fázový audit metodiky full cost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2013/0188
small-scale public contract Awarded 21.11.2013 09.12.2013 10:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2013/0186
above-the-threshold Awarded 15.11.2013 10.12.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0187
above-the-threshold Awarded 15.11.2013 10.12.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2013/0185
above-the-threshold Awarded 14.11.2013 11.12.2013 14:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2013/0173
above-the-threshold Awarded 08.11.2013 09.12.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0183
above-the-threshold Awarded 08.11.2013 06.12.2013 13:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016