Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zařízení na stanovení teploty tání 2011/0021
small-scale public contract Awarded 28.06.2011 13.07.2011 11:30
Licence Oracle Database Enterprise Edition - upgrade a rozšíření - 2011/0008
small-scale public contract Awarded 18.06.2011 15.07.2011 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení - 2011/0014
below-the-threshold Awarded 18.05.2011 06.06.2011 15:00
Zpracování projektové dokumentace k provedení bouracích prací budov v areálu Kampus UJEP - 2010/0013
small-scale public contract Awarded 13.05.2011 30.05.2011 11:30
Silové desky pro Laboratoř pro studium pohybu
small-scale public contract Awarded 04.05.2011 20.05.2011 11:00
RTG víceúčelový práškový difraktometr 2011/0007
below-the-threshold Awarded 27.04.2011 20.05.2011 11:30
Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
small-scale public contract Awarded 22.04.2011 10.05.2011 11:30
Poloautomatický mikrotvrdoměr - 2011/0005
small-scale public contract Awarded 22.04.2011 09.05.2011 11:30
Stolní spektrometr 2011/0006
small-scale public contract Awarded 22.04.2011 09.05.2011 11:30
Zpracování projektové dokumentace na výměnu a úpravu ŘS na 4-řech výměníkových stanicích UJEP
small-scale public contract Awarded 22.04.2011 06.05.2011 13:00
Rámcová smlouva na dodávku polygrafických služeb a předmětů publicity 2010 - 2013
above-the-threshold Awarded 06.08.2010 29.09.2010 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016