Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Spektrofotometry do studentské laboratoře – 2011/0026
small-scale public contract Awarded 15.07.2011 15.08.2011 11:30
Oprava střechy budovy FSE - 2011/0034
small-scale public contract Awarded 14.07.2011 29.07.2011 11:30
Dodání vybraných zahraničních periodik pro 2012 - 2011/0032
small-scale public contract Awarded 13.07.2011 22.08.2011 11:30
„Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a výkon AD – Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně“ - 2011/0012
below-the-threshold Awarded 09.07.2011 12.08.2011 11:30
Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030
small-scale public contract Awarded 08.07.2011 01.08.2011 14:00
Multimediální technika a IT zařízení pro projekt DF11P01OVV014 - 2011/0025
below-the-threshold Awarded 29.06.2011 13.07.2011 11:30
Výměna oken za plastová K2 - 1. etapa - 2011/0022
small-scale public contract Awarded 29.06.2011 13.07.2011 11:30
Zařízení na stanovení teploty tání 2011/0021
small-scale public contract Awarded 28.06.2011 13.07.2011 11:30
Licence Oracle Database Enterprise Edition - upgrade a rozšíření - 2011/0008
small-scale public contract Awarded 18.06.2011 15.07.2011 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení - 2011/0014
below-the-threshold Awarded 18.05.2011 06.06.2011 15:00
Zpracování projektové dokumentace k provedení bouracích prací budov v areálu Kampus UJEP - 2010/0013
small-scale public contract Awarded 13.05.2011 30.05.2011 11:30
Silové desky pro Laboratoř pro studium pohybu
small-scale public contract Awarded 04.05.2011 20.05.2011 11:00
RTG víceúčelový práškový difraktometr 2011/0007
below-the-threshold Awarded 27.04.2011 20.05.2011 11:30
Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
small-scale public contract Awarded 22.04.2011 10.05.2011 11:30
Poloautomatický mikrotvrdoměr - 2011/0005
small-scale public contract Awarded 22.04.2011 09.05.2011 11:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016