Veřejná zakázka: Rozšíření spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o fluorescenční reader – 2014/0134

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 634
Systémové číslo: P14V00000230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 403437
Počátek běhu lhůt: 31.10.2014
Nabídku podat do: 12.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o fluorescenční reader – 2014/0134
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o fluorescenční reader, viz technické parametry rozšíření.

Technické parametry rozšíření:
počet ks Kat. č. stručný popis

1 Micromax-384 Microwell plate reader. Accommodates 384-well plates (and lower wells
number) and allows for auto background subtraction, standard calibration curves, and kinetic analysis. Includes fiber optic cables. Requires F4-3000 fiber optics platform and a free serial port on the computer.

1 F4-3000 Fiber Optic Platform included in the sample compartment. Mechanical and
optical interface between the fibers optic cables and the spectrofluorometer. Included modified blue front plate.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 4) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“):

  Zadavatel, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem odůvodňuje zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění na rozšíření spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o fluorescenční reader Micromax-384 vč. příslušenství.

  Zadavatel prohlašuje, že je vlastníkem zařízení, spektrofluorimetru FLUOroMax 4, jehož výhradním distributorem v ČR je firma Specion, s.r.o.

  Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění je rozšíření stávajícího zařízení, spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o další příslušenství, které významným způsobem zhodnotí technické a provozní parametry přístroje. Uvedené rozšíření je nabízeno pouze výrobcem spetrofluorimetru, firmou Horiba, jehož výhradním distributorem v ČR je firma Specion, s.r.o. Změna dodavatele by v tomto případě znamenala pořízení zařízení o odlišných technických parametrech, které by měly za následek technickou neslučitelnost a celkovou nefunkčnost zařízení.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že je možné realizovat zadávací řízení dle
  § 23 odst. 4) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 281 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky