Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010
podlimitní Zadáno 16.03.2020 23.04.2020 10:00
Dodávka ICT vybavení do Poradenského centra UJEP v DNSj - 2020/0023
nadlimitní Zadáno 13.03.2020 31.03.2020 11:30
Parní generátor II - 2020/0020
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 24.03.2020 10:00
Mobilní behaviorální laboratoř - 2020/0016
podlimitní Zadáno 27.02.2020 07.05.2020 12:00
Výkon TDI a BOZP – Úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 09.03.2020 10:00
Outsourcingové služby - Vytváření a testování speciálních vrstev povlaků - 2020/0017
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 11.03.2020 10:00
Outsourcingové služby - Speciální analýzy - 2019/0178
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.03.2020 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2020/0015
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 17.02.2020 11:30
Zdravotnické přístroje, testy a simulátory 2020/0011
podlimitní Zadáno 04.02.2020 21.02.2020 10:00
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 09.03.2020 10:00
Přenosný analyzátor ropných látek v půdě 2019/0200
podlimitní Zadáno 22.01.2020 07.02.2020 10:00
Laboratoř průmyslové automatizace - 2020/0003
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 10.02.2020 10:00
Softwarový balík určený pro zpracování dat, jejich analýzu a grafickou reprezentaci a publikaci - 2020/0004
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 10.02.2020 10:00
Dodávka technologického celku pro nanášení fotorezistů, UV fotolitografické procesy a následné spojování substrátů 2019/0121
nadlimitní Zadáno 16.01.2020 21.02.2020 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2020/0005
nadlimitní Zadáno 14.01.2020 27.01.2020 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016