Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Naprašovačka - 2019/0102
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 19.07.2019 10:00
Automatický paralelní syntetický systém pro efektivní optimalizaci syntéz - 2019/0096
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 19.07.2019 10:00
Potisk a dodání propagačních předmětů pro PřF v DNS – 2019/0103
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 18.07.2019 11:30
Laboratoř botaniky a zoologie - 2019/0099
podlimitní Zadáno 02.07.2019 06.08.2019 10:00
UJEP - vybavení budovy CPTO - vybavení laboratoří v DNS – 2019/0093
nadlimitní Zadáno 01.07.2019 17.07.2019 11:30
Dodávka SW pro 3D fotogrammetrické zpracování digitálních snímků – 2019/0091
podlimitní Zadáno 21.06.2019 11.07.2019 10:00
Křemenné váhy s analýzou disipace energie - 2019/0085
podlimitní Zadáno 19.06.2019 08.07.2019 10:00
Vybavení síťové laboratoře - 2019/0087
nadlimitní Zadáno 19.06.2019 29.07.2019 10:00
Tisk a dodání publikací pro PF v DNS – 2019/0090
nadlimitní Zadáno 14.06.2019 01.07.2019 11:30
Revize PHP - 2019/0068
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 26.06.2019 10:00
Rastrovací elektronový mikroskop s velkou komorou, EDS analyzátorem, EBSD detektorem a nanoindentorem 2019/0065
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.08.2019 10:00
Malování interiérů ubytovacích buněk na koleji K2 2019/0082
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 21.06.2019 10:00
Elektromechanický zkušební stroj pro tahové zkoušky polymerních nanovlákenných textilií a polymerních tenkých vrstev – 2019/0077
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 18.06.2019 10:00
Klimatická komora - 2019/0066
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 27.06.2019 10:00
Laserový konfokální 2D a 3D mikroskop s AFM modelem a AV měřícím stolem 2019/0070
podlimitní Zadáno 28.05.2019 18.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016