Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RTG víceúčelový práškový difraktometr 2011/0007
podlimitní Zadáno 27.04.2011 20.05.2011 11:30
Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2011 10.05.2011 11:30
Poloautomatický mikrotvrdoměr - 2011/0005
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2011 09.05.2011 11:30
Stolní spektrometr 2011/0006
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2011 09.05.2011 11:30
Zpracování projektové dokumentace na výměnu a úpravu ŘS na 4-řech výměníkových stanicích UJEP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2011 06.05.2011 13:00
Rámcová smlouva na dodávku polygrafických služeb a předmětů publicity 2010 - 2013
nadlimitní Zadáno 06.08.2010 29.09.2010 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016