Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění prostor pro analýzu/anotaci video záznamů 2018/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 29.06.2018 10:00
Knižní skener 2018/0069
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0068
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 11:30
Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035
nadlimitní Zadáno 15.05.2018 28.06.2018 10:00
3. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 7 + střecha spoj. Chodby - 2018/0040
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 14.05.2018 10:00
Výkon TDI a koordinátora BOZP - Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0044
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 10.05.2018 10:00
Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 18.05.2018 10:00
„Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 16.05.2018 10:30
CD spektrometr – 2018/0039
podlimitní Zadáno 19.04.2018 18.05.2018 10:00
PRIM Didaktické pomůcky - 2018/0036
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
podlimitní Zadáno 12.04.2018 30.04.2018 10:00
Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
podlimitní Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 14:00
Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
podlimitní Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016