Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Poskytování hlasových služeb mobilního operátora a poskytování hlasových služeb pro pevné telefonní linky UJEP – 2017/0067
small-scale public contract Awarded 17.08.2017 15.09.2017 10:00
Nákup služebního vozu pro potřeby vzdělávací a tvůrčí činnosti UJEP- 2017/0062
small-scale public contract Awarded 07.08.2017 18.08.2017 10:00
Služby pro vzdělávací akci: Aktuální výzvy oborových didaktik pro praxi – 2017/0063
small-scale public contract Awarded 31.07.2017 23.08.2017 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2017/0063
small-scale public contract Awarded 31.07.2017 21.08.2017 10:00
Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace budovy Fakulty výrobních technologií a managementu v Kampusu UJEP – CEMMTECH – 2017/0053
above-the-threshold Awarded 26.07.2017 03.10.2017 10:00
Rozvoj systému správy identit UJEP - 2017/0049
small-scale public contract Awarded 20.07.2017 07.08.2017 10:00
Zahraniční periodika – 2017/0058
small-scale public contract Awarded 18.07.2017 21.08.2017 10:00
Rekonstrukce otopného systému Na Okraji – 2017/0038
small-scale public contract Awarded 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Služby pro vzdělávací akci: Metody práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření – 2017/0050
small-scale public contract Awarded 04.07.2017 20.07.2017 10:00
Posouzení vhodnosti objektů SKM UJEP pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC – 2017/0052
small-scale public contract Awarded 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Realizační projektová dokumentace na demolici a sanaci části budovy T – 2017/0042
small-scale public contract Awarded 20.06.2017 30.06.2017 10:00
Rekonstrukce učebny a zázemí na objektu Laboratoře FVTM – 2017/0039
small-scale public contract Awarded 09.06.2017 23.06.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2017/0029
above-the-threshold Awarded 01.06.2017 07.08.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2017/0028
above-the-threshold Awarded 01.06.2017 08.08.2017 10:00
Ubytování a stravování – Kurz pro koordinátory inkluze v rámci projektu: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 – 2017/0037
small-scale public contract Awarded 31.05.2017 12.06.2017 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016