Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT zařízení v DNS - 2021/0042
nadlimitní Zadáno 10.05.2021 21.05.2021 10:00
Charpyho kladivo - 2021/0039
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2021 25.05.2021 10:00
Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2021 17.05.2021 10:00
Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2021 19.05.2021 10:00
Testovací stanice palivových článků - 2021/0012
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 03.05.2021 10:00
Nákup IT techniky pro CI UJEP v DNS – 2021/0024
nadlimitní Zadáno 20.04.2021 30.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - výroba pryžových výlisků - 2021/0027
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - výroba desénových odlitků - 2021/0026
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
Destičkový fluorimetr - 2021/0023
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2021 30.04.2021 10:00
Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 03.05.2021 10:00
3D Tiskárna - 2020/0089
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0014
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 26.04.2021 10:00
Nákup IT techniky pro CI UJEP v DNS – 2021/0009
nadlimitní Zadáno 19.03.2021 12.04.2021 10:00
Digitální technologie pro potřeby didaktiky přírodovědných oborů PřF v DNS - 2021/0017
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 29.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016