Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce evakuačního výtahu v budově K3 SKM UJEP - 2023/0005
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 27.02.2023 10:00
UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
podlimitní Zadáno 14.02.2023 03.04.2023 10:00
Laboratoř FŽP - drobné přístroje - 2023/0012
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 21.02.2023 10:00
Laboratoř FŽP - váhy, pH metry - 2022/0181
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2023 16.02.2023 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2023/0008
nadlimitní Zadáno 18.01.2023 31.01.2023 10:00
FTIR (infračervený) spektrometr - 2022/0153
podlimitní Zadáno 09.01.2023 26.01.2023 10:00
Návratový automat pro knihy - 2022/0194
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2023 18.01.2023 10:00
Rezervační skříňky venkovní - 2022/0193
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2023 18.01.2023 10:00
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - roboti - 2022/0191
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 06.01.2023 10:00
Dendrometrická a dendrochronologická měřící souprava - 2022/0175
podlimitní Zadáno 14.12.2022 06.01.2023 10:00
Vybavení laboratoří FŽP - drobné přístroje - 2022/0085
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2022 23.12.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro REK v DNS - 2022/0190
nadlimitní Zadáno 06.12.2022 29.12.2022 10:00
„Dodávka elektřiny na rok 2023“ a „Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023“
nadlimitní Zadáno 06.12.2022 06.12.2022 10:00
Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2022/0068
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 19.12.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2022/0155
podlimitní Zadáno 02.12.2022 21.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016