Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření výkonného diskového pole pro CI v DNS - 2023/0016
nadlimitní Zadáno 22.02.2023 07.03.2023 10:00
Nákup propagačních předmětů z projektu U21-Reproreg v DNS - 2023/0018
nadlimitní Zadáno 21.02.2023 23.03.2023 10:00
Dodání IT vybavení pro REK v DNS - 2023/0022
nadlimitní Zadáno 21.02.2023 06.03.2023 10:00
Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2023/0013
nadlimitní Zadáno 20.02.2023 06.03.2023 10:00
Výkon činnosti dozoru TDS + BOZP pro stavební zakázku Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0004
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2023 03.03.2023 10:00
Vybavení nové budovy FZS - Židle - 2023/0014
nadlimitní Zadáno 15.02.2023 28.02.2023 10:00
Rekonstrukce evakuačního výtahu v budově K3 SKM UJEP - 2023/0005
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 27.02.2023 10:00
Anatomické pomůcky - 2023/0015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 28.02.2023 10:00
UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
podlimitní Zadáno 14.02.2023 03.04.2023 10:00
Laboratoř FŽP - drobné přístroje - 2023/0012
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 21.02.2023 10:00
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - AV technika - 2023/0010
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2023 07.02.2023 10:00
Laboratoř FŽP - váhy, pH metry - 2022/0181
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2023 16.02.2023 10:00
Centrifuga chlazená - 2023/0009
podlimitní Zadáno 25.01.2023 10.02.2023 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2023/0008
nadlimitní Zadáno 18.01.2023 31.01.2023 10:00
Dodání IT zařízení pro CI v DNS - 2023/0007
nadlimitní Zadáno 17.01.2023 30.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016