Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce otopného systému Na Okraji – 2017/0038
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Služby pro vzdělávací akci: Metody práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření – 2017/0050
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 20.07.2017 10:00
Posouzení vhodnosti objektů SKM UJEP pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC – 2017/0052
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Realizační projektová dokumentace na demolici a sanaci části budovy T – 2017/0042
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 30.06.2017 10:00
Rekonstrukce učebny a zázemí na objektu Laboratoře FVTM – 2017/0039
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 23.06.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2017/0029
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 07.08.2017 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2017/0028
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 08.08.2017 10:00
Ubytování a stravování – Kurz pro koordinátory inkluze v rámci projektu: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 – 2017/0037
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 12.06.2017 10:00
Revize elektrospotřebičů s volným přívodem dle ČSN 331610- 2017/0033
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 06.06.2017 10:00
Klimatizační komora - 2017/0022
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 22.05.2017 10:00
Multifunkční kopírovací stroje FSE- 2017/0024
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 19.05.2017 10:00
Koordinátor BOZP novostavby CPTO – 2017/0020
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 17.05.2017 10:00
Revize požárních uzávěrů (požárních klapek vzduchotechnického zařízení) v objektech UJEP - 2017/0010
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Funkční zkoušky požárního potrubí v objektech UJEP dle ČSN 730873 - 2017/0011
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 10:00
Chlazení objektu MFC II. Etapa budovy C 2017/0013
podlimitní Zadáno 14.03.2017 30.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016