Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0038
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 18.05.2018 10:00
„Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 16.05.2018 10:30
CD spektrometr – 2018/0039
podlimitní Zadáno 19.04.2018 18.05.2018 10:00
PRIM Didaktické pomůcky - 2018/0036
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Pořízení hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – 2018/0026
podlimitní Zadáno 12.04.2018 30.04.2018 10:00
Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
podlimitní Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 14:00
Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
podlimitní Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
podlimitní Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
podlimitní Zadáno 10.04.2018 26.04.2018 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop – 2018/0033
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 20.04.2018 10:00
Pořízení MicroITC a MicroDSC – 2018/0024
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 07.05.2018 10:00
Průtokový separátor buněk – 2018/0034
podlimitní Zadáno 04.04.2018 04.05.2018 10:00
Vybavení Laboratoře experimentální biologie rostlin a půdní mikrobiologie – 2018/0028
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Ostraha objektu 2017/0117
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 20.04.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016