Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahraniční periodika - 2013/0088
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2013 02.09.2013 10:00
Zajištění vzdělávacích akcí pro akademické a ostatní pracovníky UJEP, studenty UJEP – 2013/0070
podlimitní Zadáno 18.07.2013 20.08.2013 13:00
Poskytování hlasových služeb pro pevné telefonní linky UJEP 2013/0089
podlimitní Zadáno 17.07.2013 01.08.2013 10:30
Nákup kompenzačních pomůcek pro studenty se SVP 2013/0086
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 01.08.2013 13:00
Natočení audiovizuálního didaktického materiálu 2013/0077
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2013 26.07.2013 11:30
Zpracování projektové dokumentace adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP - 2013/0073
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2013 09.07.2013 15:00
Geodetické zaměření budov a areálů UJEP - 20130074
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2013 08.07.2013 10:00
TDI pro výstavbu výdejny dovážených jídel v areálu kampusu UJEP – 2013/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2013 08.07.2013 10:00
Nákup osobního automobilu pro PF UJEP – 2013/0063
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 04.07.2013 12:30
Přístroj na měření rychlosti vody v řece – 2013/0056
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 24.06.2013 11:30
Dodávka a montáž nábytku – 2013/0041
podlimitní Zadáno 18.05.2013 04.06.2013 11:30
Koordinátor BOZP při realizaci stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 2013/0037
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 15.04.2013 10:00
Výkon technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a ukončení stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 20130036
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 15.04.2013 10:00
Designový nábytek do vstupní lobby MFC 2013/0033
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2013 22.04.2013 11:30
Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP - 2012/0038
podlimitní Zadáno 04.04.2013 15.05.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016