Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade mikroskopu Olympus IX 71 – 2014/0135
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 12.11.2014 09:00
Rozšíření spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o fluorescenční reader – 2014/0134
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 12.11.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0177
nadlimitní Zadáno 30.10.2014 04.12.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0178
nadlimitní Zadáno 30.10.2014 09.12.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0176
nadlimitní Zadáno 25.10.2014 28.11.2014 11:30
Bezobslužný systém kopírovacích a tiskových služeb 2014/0168
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 10.11.2014 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0175
nadlimitní Zadáno 21.10.2014 16.01.2015 11:30
Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2014/0169
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2014 04.11.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0174
nadlimitní Zadáno 17.10.2014 24.11.2014 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0163
nadlimitní Zadáno 17.10.2014 14.11.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0170
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 10.11.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0172
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 13.11.2014 11:30
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2014/0164
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2014 17.10.2014 10:00
Dodávka drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek v DNS - 2014/0166
nadlimitní Zadáno 03.10.2014 21.11.2014 11:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2014/0167
nadlimitní Zadáno 03.10.2014 03.11.2014 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016