Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Specializované přístrojové vybavení pro projekt OP VaVpI – 2014/0116
podlimitní Zadáno 29.07.2014 20.08.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0118
nadlimitní Zadáno 19.07.2014 21.08.2014 11:30
Systém diskových polí virtualizačního systému pro kritické aplikace UJEP 2014/0107
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 06.08.2014 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2014/0111
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 06.08.2014 10:00
Koordinátor BOZP a výkon technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a ukončení stavebních úprav objektů UJEP pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci projektu OP VK UCP SVP – 2014/0082
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2014 28.07.2014 10:00
Laboratorní nábytek do 5 laboratoří 2014/0109
podlimitní Zadáno 10.07.2014 01.08.2014 10:00
Server - 2014/0113
nadlimitní Zadáno 09.07.2014 14.08.2014 12:00
Doplnění archivů elektronických informačních zdrojů Oxford Journals doplněných o obsah v letech 2012 a 2013 pro projekt OP VaVpI - 2014/0022
nadlimitní Zadáno 08.07.2014 17.07.2014 10:00
Rekonstrukce objektu UJEP FZS v ul. Velká Hradební 13 – výměna oken a dveří – 2014/0100
podlimitní Zadáno 08.07.2014 29.07.2014 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0110
nadlimitní Zadáno 04.07.2014 18.08.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0105
nadlimitní Zadáno 28.06.2014 27.08.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0106
nadlimitní Zadáno 28.06.2014 13.08.2014 11:30
Parní sterilizátor (laboratorní autokláv) 2014/0102
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2014 10.07.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0104
nadlimitní Zadáno 25.06.2014 23.07.2014 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0101
nadlimitní Zadáno 25.06.2014 04.08.2014 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016