Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0185
above-the-threshold Awarded 04.11.2014 08.12.2014 11:30
Dodávka pracovních pomůcek 2014/0173
small-scale public contract Awarded 01.11.2014 13.11.2014 10:00
Upgrade mikroskopu Olympus IX 71 – 2014/0135
small-scale public contract Awarded 31.10.2014 12.11.2014 09:00
Rozšíření spektrofluorimetru FLUOroMax 4 o fluorescenční reader – 2014/0134
small-scale public contract Awarded 31.10.2014 12.11.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0177
above-the-threshold Awarded 30.10.2014 04.12.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0178
above-the-threshold Awarded 30.10.2014 09.12.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0176
above-the-threshold Awarded 25.10.2014 28.11.2014 11:30
Bezobslužný systém kopírovacích a tiskových služeb 2014/0168
small-scale public contract Awarded 24.10.2014 10.11.2014 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0175
above-the-threshold Awarded 21.10.2014 16.01.2015 11:30
Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2014/0169
small-scale public contract Evaluation 18.10.2014 04.11.2014 10:00
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0174
above-the-threshold Awarded 17.10.2014 24.11.2014 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2014/0163
above-the-threshold Awarded 17.10.2014 14.11.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0170
above-the-threshold Awarded 10.10.2014 10.11.2014 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0172
above-the-threshold Awarded 10.10.2014 13.11.2014 11:30
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2014/0164
small-scale public contract Evaluated 07.10.2014 17.10.2014 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016