Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení sběru dat výzkumu „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“ - 2018/0022
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2018 26.03.2018 10:00
Nákup dvoumístného osobního automobilu s nákladovým prostorem 2018/0014
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 14.03.2018 10:00
Výstavba skleníku včetně fytotronu – 2017/0041
podlimitní Zadáno 21.02.2018 30.04.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby skleníku včetně fytotronu – 2017/0098
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 15.03.2018 10:00
Servis vzduchotechnických a požárních zařízení v budovách MFC a VK – 2018/0012
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 27.02.2018 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0009
nadlimitní Zadáno 13.02.2018 28.02.2018 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS – 2018/0007
nadlimitní Zadáno 30.01.2018 12.02.2018 11:30
Pojištění majetku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – 2018/0005
podlimitní Zadáno 23.01.2018 08.02.2018 10:00
Ubytování a stravování – Kurz oborové didaktiky: návrhy na implementaci současných empirických poznatků do běžné vyučovací praxe I., II. – 2018/0001
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Nákup služebního vozu pro potřeby vzdělávací a tvůrčí činnosti FF UJEP- 2017/0116
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2018 24.01.2018 10:00
Aktualizace antivirového systému UJEP – 2017/0114
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 11.12.2017 10:00
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení na rekonstrukci budovy Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu – 2017/0096
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 12.12.2017 10:00
Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026
podlimitní Zadáno 28.11.2017 05.01.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby nové budovy centra biologických a environmentálních oborů UJEP – 2017/0088
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 14.12.2017 10:00
Projektová dokumentace pro provádění stavby FabLab a učebna, VŠ Klub, Adaptace vzdělávacího prostředí (č.m. 1.14), FitBrain, FocusBrain, Aula, Zpřístupnění objektu Moskevská – 2017/0111
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 07.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016