Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
Dodávka přístroje pro Real-Time PCR vč. softwaru pro řízení – 2016/0065
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2016 31.08.2016 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0068
nadlimitní Zadáno 16.08.2016 21.09.2016 11:30
Instalace nového kamerového systému SKM UJEP 2016/0063
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 22.08.2016 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance UJEP - 2016/0062
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016 11.08.2016 10:00
Zahraniční periodika – 2016/0054
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 31.08.2016 10:00
Pořízení dvoupaprskového UV/Vis spektrometru – 2016/0042
podlimitní Zadáno 11.06.2016 08.07.2016 10:00
Nákup služebního vozu FZS 2016/0041
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 10:00
Pravidelný úklid budovy FZS, Velká Hradební 13 – 2016/0040
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2016 21.06.2016 10:00
Pořízení systému GC-MS plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem včetně SW a příslušenství – 2016/0036
podlimitní Zadáno 31.05.2016 15.06.2016 10:00
Software Autodesk infrasturcture design premium pro projekt NAKI 2016/0032
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 10.05.2016 10:00
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0030
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
Projektová dokumentace na rekonstrukce dílen FVTM Za Válcovnou - 2016/0022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 25.04.2016 10:00
Nákup zařízení bateriové UPS technologie 2016/0016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 15.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016