Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Provedení sběru dat výzkumu „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“ - 2018/0022
small-scale public contract Awarded 28.02.2018 26.03.2018 10:00
Nákup dvoumístného osobního automobilu s nákladovým prostorem 2018/0014
small-scale public contract Awarded 22.02.2018 14.03.2018 10:00
Výstavba skleníku včetně fytotronu – 2017/0041
below-the-threshold Awarded 21.02.2018 30.04.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby skleníku včetně fytotronu – 2017/0098
small-scale public contract Awarded 21.02.2018 15.03.2018 10:00
Servis vzduchotechnických a požárních zařízení v budovách MFC a VK – 2018/0012
small-scale public contract Awarded 14.02.2018 27.02.2018 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0009
above-the-threshold Awarded 13.02.2018 28.02.2018 11:30
„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“
above-the-threshold Awarded 05.02.2018 22.03.2018 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS – 2018/0007
above-the-threshold Awarded 30.01.2018 12.02.2018 11:30
Pojištění majetku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – 2018/0005
below-the-threshold Awarded 23.01.2018 08.02.2018 10:00
Ubytování a stravování – Kurz oborové didaktiky: návrhy na implementaci současných empirických poznatků do běžné vyučovací praxe I., II. – 2018/0001
small-scale public contract Awarded 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Nákup služebního vozu pro potřeby vzdělávací a tvůrčí činnosti FF UJEP- 2017/0116
small-scale public contract Awarded 04.01.2018 24.01.2018 10:00
Aktualizace antivirového systému UJEP – 2017/0114
small-scale public contract Awarded 30.11.2017 11.12.2017 10:00
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení na rekonstrukci budovy Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu – 2017/0096
small-scale public contract Awarded 28.11.2017 12.12.2017 10:00
Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026
below-the-threshold Awarded 28.11.2017 05.01.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby nové budovy centra biologických a environmentálních oborů UJEP – 2017/0088
small-scale public contract Awarded 28.11.2017 14.12.2017 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016